De Koningin van de Vrede

afbeelding van de
       Gospa

18 maart 2020 - "heb elkaar lief want zonder liefde is er geen redding"
2 maart 2020 - "het is de tijd van wake en van jullie vraag ik liefde, dat jullie niet oordelen - wie dan ook, omdat de hemelse Vader iedereen zal oordelen"
25 november 2017 - "leef in genade en de verwachting van jullie persoonlijke ontmoeting met Hem"
2 augustus 2017 - "Wanneer mijn Zoon opnieuw naar de aarde komt, zal Hij naar liefde in jullie harten zoeken"
2 juni 2017 - "Mijn kinderen, wees gereed. Deze tijd is een keerpunt"(druk regelmatig op ctrl-shift-r om de inhoud van de pagina in woord en beeld bij te werken)
Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."

25 mei 2020 - "Bid met mij voor een nieuw leven voor jullie allemaal ... bid voor iedereen die niet bidt, wees vreugde voor iedereen die geen uitweg ziet, wees lichtdragers in de duisternis van deze tijd zonder vrede. Bid en zoek hulp en bescherming van de heiligen, zodat ook jullie naar de hemel en de hemelse werkelijkheden mogen verlangen"
LAATSTE WIJZIGINGEN
- nieuws van zienster Vicka sprekend over het coronavirus toegevoegd
- nieuws van heropening van grenzen toegevoegd
- nieuws van stabilisering groei corona sinds Urbi et Orbi zegen toegevoegd
- boodschap van 25 mei 2020 toegevoegd
- lijst van kaarten en data over verspreiding van virus weer bijgewerkt
- nieuws van genezing van 98-jarige Chinese bisschop toegevoegd
  - kaart van Reuters van de verspreiding van het virus toegevoegd
- nieuws dat de verschijning op de 2e van de maand zal stoppen toegevoegd
- nieuwsbericht van Marija over het coronavirus bijgewerkt
- nieuws dat Mirjana nabijheid geheimen aankondigt toegevoegd
- nieuws dat Vaticaanse commissie eerste deel verschijningen geloofwaardig achtte toegevoegd
- 5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)
Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands

Boodschappen Nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen!

Boodschappen worden op het moment alleen nog maar gegeven de 25e van de maand 18u40 en 18 maart, 25 juni en 25 december in de middag

picture of the Gospa

boodschap van de Koningin van de Vrede van Medjugorje aan Marija, voor iedereen en voor de gehele wereld, maandag 25 mei 2020
Lieve kinderen! Bid met mij voor een nieuw leven voor jullie allemaal. In jullie harten, lieve kinderen, weten jullie wat er moet veranderen: keer tot God en Zijn geboden terug, zodat de Heilige Geest jullie leven en het aangezicht van deze aarde moge veranderen, die vernieuwing in de Geest nodig heeft. Mijn lieve kinderen, bid voor iedereen die niet bidt, wees vreugde voor iedereen die geen uitweg ziet, wees lichtdragers in de duisternis van deze tijd zonder vrede. Bid en zoek hulp en bescherming van de heiligen, zodat ook jullie naar de hemel en de hemelse werkelijkheden mogen verlangen. Ik ben bij jullie en ik bescherm en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Bedankt dat jullie aan mijn oproep hebben beantwoord!” (www.medjugorje.eu, uit het Kroatisch, Engels en Duits)

picture of the Gospa

boodschap van de Koningin van de Vrede van Medjugorje aan Marija, voor iedereen en voor de gehele wereld, zaterdag 25 april 2020
Lieve kinderen! Moge deze tijd een aansporing zijn tot persoonlijke bekering voor jullie. Bid, kinderen, in eenzaamheid, tot de Heilige Geest om jullie te sterken in geloof en vertrouwen in God, dat jullie waardige getuigen mogen zijn van de liefde die God jullie schenkt door mijn aanwezigheid. Kinderen, sta beproevingen niet toe jullie harten te verharden en gebed als een woestijn te laten zijn. Wees een weerspiegeling van Gods liefde en getuig van de Verrezen Jezus door jullie levens. Ik ben met jullie en ik hou van jullie allen met mijn moederlijke liefde. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

boodschap van de Koningin van de Vrede van Medjugorje aan Marija, voor iedereen en voor de gehele wereld, Feest van de aankondiging aan de H. Maagd Maria door de engel Gabriël, woensdag 25 maart 2020
“Lieve kinderen! Ik ben met jullie al deze jaren om jullie te leiden op de weg van verlossing. Keer terug tot mijn Zoon, keer terug tot gebed en vasten. Kinderen, laat God tot jullie hart spreken, omdat Satan regeert en jullie leven en het land waarop jullie lopen wil vernietigen. Wees moedig en kies voor heiligheid. Jullie zullen bekering in jullie harten en gezinnen zien, gebed zal worden gehoord, God zal jullie uitroepen horen en jullie vrede geven. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.(www.medjugorje.eu, uit het Engels en Kroatisch)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

maandag 25 mei 2020 - Zienster Vicka: "Wees niet bang, de Heer ziet en voorziet!"
(www.papaboys.org, automatische vertaling)

(Zieners Vicka, Ivan en Marija hebben nog steeds dagelijkse verschijningen, kennen 9 van de 10 geheimen van Medjugorje en kennen geen enkele datum van een geheim.
Zieners Ivanka, Mirjana en Jakov hebben geen dagelijkse verschijningen meer, kennen alle 10 geheimen van Medjugorje en kennen alle data van de geheimen)

weer bijgewerkt - Voor cijfers en kaarten van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus zie www.rivm.nl, www.info-coronavirus.be, www.corona.help, www.ncov2019.live, www.bnonews.comgisanddata.maps.arcgis.com, www.worldometer.info, www.nytimes.com, www.reuters.com, 1point3acres.comzienster Vicka spreekt over de coronacrisis (in het Italiaans)

maandag 25 mei 2020 - Grenzen voormalige Joegoslavische republieken heropenen
(www.lalucedimaria.it, automatische vertaling)

Kroatië heeft zijn grenzen al geopend
Bosnië-Herzegowina zal zijn grenzen openen op 1 juni 2020

check het bij uw lokale ambassades en consulaten!

Coronavirus, Medjugorje, good news for
            those who want to go on a pilgrimage

maandag 25 mei 2020 - Coronavirus-groei stabiliseert na speciale Urbi et Orbi-zegen door paus Franciscus, met volle aflaat ter vergeving van zonden
(www.medjugorje.eu)
2 maart 2020 - "het is de tijd van wake en van jullie vraag ik liefde, dat jullie niet oordelen - wie dan ook, omdat de hemelse Vader iedereen zal oordelen"
25 maart 2020 - "Wees moedig en kies voor heiligheid"Paus Franciscus geeft speciale Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld)-zegen met het Heilig Sacrament

woensdag 25 maart 2020 - 98-jarige Chinese bisschop overwint het coronavirus
(www.aleteia.org, aut. vert.)

ZHU BAOYU

Bisschop Zhu

woensdag 18 maart 2020 - Koningin van de Vrede kondigt aan dat er geen verschijningen meer op de 2e van de maand zullen zijn
(www.sremmanuel.org, aut. vert.)

Jaarlijkse verschijningen op 18 maart zullen doorgaan.

Dit betekent dat de verschijningen van 2 maart 2020 de laatste verschijning op de 2e van de maand van de Koningin van de Vrede was:

en weer bijgewerkt - boodschap van de Koningin van de Vrede van Medjugorje, in gebed met Mirjana voor de niet-gelovigen, maandag 2 maart 2020
“Lieve kinderen, jullie zuivere en oprechte liefde trekt mijn moederhart aan. Jullie geloof en vertrouwen in de hemelse Vader zijn geurige rozen die jullie mij brengen - de mooiste boeketten van rozen gemaakt van jullie gebeden, daden van barmhartigheid en liefde. Apostelen van mijn liefde, jullie die oprecht en met een zuiver hart mijn Zoon navolgen, jullie die oprecht van Hem houden, help, wees een voorbeeld voor degenen die de liefde van mijn Zoon nog niet hebben ontmoet - maar, mijn kinderen, niet alleen in woorden maar ook in daden en zuivere gevoelens waardoor jullie de hemelse Vader verheerlijken. Apostelen van mijn liefde, het is de tijd van wake en van jullie vraag ik liefde, dat jullie niet oordelen - wie dan ook, omdat de hemelse Vader iedereen zal oordelen. Ik vraag dat jullie liefhebben, dat jullie de waarheid overbrengen; omdat de waarheid oud is, ze is niet nieuw, ze is eeuwig, het is de waarheid. Ze getuigt van de eeuwigheid van God. Breng het licht van mijn Zoon en verbreek de duisternis die jullie steeds meer probeert te overspoelen. Wees niet bang. Door de genade en de liefde van mijn Zoon, ben ik bij jullie. Dank jullie.(www.medjugorje.eu, uit het Engels, Kroatisch en Duits)zienster Mirjana

bijgewerkt - dinsdag 25 februari 2020 - Zienster Marija: "Dit (corona)virus komt niet van God"
(automatische vertaling, www.medjugorje.com)

"Dit virus is kwaad, het komt niet van God. Ik ben ervan overtuigd dat deze situatie niet lang zal duren, maar voor ons is het een uitnodiging om een nieuw leven te beginnen. Toen ik van dit coronavirus hoorde, vroeg ik me af: ‘Hoe kunnen we het bestrijden?’ Laten we, zoals de naam zegt, vasthouden aan de kroon, laten we ons houden aan de rozenkrans. De Heilige Rozenkrans heeft duizend keer gewonnen. Laten we beginnen met de rozenkrans in onze gezinnen. Moge de Heer ons van deze angst bevrijden ... Jezus zei dat bepaalde boze geesten alleen kunnen worden verwijderd door gebed en vasten. Zelfs voor dit virus gaan we bidden en vasten."

Medjugorje visionary Marija, June 30, 2013

zienster Marija

donderdag 21 november 2019 - Mirjana: "De geheimen zijn nabij maar meer kan ik u niet vertellen"
(automatische vertaling, www.lalucedimaria.it)

"De geheimen markeren het begin van een nieuw tijdperk"
"Het tijdperk van satan zal eindigen"
"Mirjana: wees niet bang om kinderen te krijgen"

Mirjana secrets

Hoogfeest van Maria-ten-hemel-opneming, donderdag 15 augustus 2019 - fr. Anthony benadrukt belang van deze tijd (aut.vert.)
(uit de nieuwsbrief van Queen of Peace Productions, aut.vert.)

"Ik heb geprobeerd elke priester en elke bisschop die ik heb ontmoet te vertellen, sta er gewoon voor open. Er gebeurt iets precies nu in onze tijd en je let er niet op. Ik zou iedereen uitnodigen om naar Medjugorje te komen zolang we nog tijd hebben. Anders denk ik dat de tijd opraakt."fr. Anthony

bijgewerkt - donderdag 1 - 6 augustus 2019 - Ruim 50.000 jongeren nemen deel aan jongerenfestival Medjugorje
(www.katholieknieuwsblad.nl)

zie ook 30th annual Youth Festival opens in Medjugorje
(www.vatican.va !!!,
32 talen !!!, maar geen Nederlands
wordt nog vertaald op deze site gezet)

Thema "Volg Mij!"
(Mc 10:21)
30e editie!
Programma

Mgr. Puljić, aartsbisschop van Sarajewo en veel hoogwaardigheidsbekleders uit Rome komen (aut.vert.)!

  Voor live-uitzending (wie wil in het Nederlands vertolken?) zie scherm aan rechterzijde of kijk op www.medjugorje.eu,
de multimediapagina van www.bedevaart.net,
de multimediapagina van www.medjugorje.hr,
of zie voor PC, mobiel en VLC-programma de verwijzingen op www.mladifest.com

(vorig jaar een record 1 miljoen kijkers!)
donderdag 1 augustus - kardinaal de Donatis, vicaris van Rome, viert de mis!
"Ik breng jullie de hartelijke groeten en zegeningen van de Heilige Vader!" (aut.vert.)
620 priesters en een record 1,7 miljoen kijkers
vrijdag 2 augustus - aartsbisshcop Pezzato, apostolisch nuntius voor Bosnië-Herzegowina, viert de mis!
"God zegt tegen elk van ons 'Volg mij'" (aut.vert.)
680 priesters en een record 2 miljoen kijkers!
zaterdag 3 augustus - aartsbisschop Hoser, apostolisch visitator voor de parochie van Medjugorje, viert de mis!
"Dit is de wereld van de geest, de wereld van de ontmoeting van de mens met God" (aut.vert.)
690 priesters en een record 2,3 miljoen kijkers!
zondag 4 augustus - aartsbisschop Puljić van Sarajewo viert de mis!
"Houd nooit op met bidden, want gebed is de prachtige gemeenschap met God" (aut.vert.)
luister naar zijn krachtige preek in de mis van 19u!
540 priesters (velen vieren zondag de mis thuis) en een record 2,5 miljoen kijkers!
Het Cenacolo-toneelstuk van 21u wordt live uitgezonden!
maandag 5 augustus - aartsbisschop Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie viert de mis!
"Laten we niet stoppen bij de moeilijkheden en zorgen van het leven" (aut.vert. van het Kroatisch via het Engels in het Nederlands)
710 priesters en een record 2,9 miljoen kijkers!
zingend afscheid!
dinsdag 6 augustus - Mis op Križevac voltooide het 30e Jeugdfestival in Medjugorje (aut.vert. van het Kroatisch)
"tienduizenden jongeren ... honderden priesters ... 11.482.500 unieke IP-adressen ... via livestream gemonitord"

Het archief met video's van de programma's kan worden gevonden op marytv.tv

Kies Taal: 
stoppen/spelen klik linksonder
volledig/klein scherm klik rechtsonder

Tip: leg een HDMI-kabel tussen een computer en breedbeeldtv en bekijk het live op tv!
donderdag 16 mei 2019 - Jonge vrouw genezen van ongeneeslijke hersenziekte tijdens jongerenfestival van Medjugorje
(www.patheos.com, handmatige vertaling)

Elena Artioli was born on January 19th 1982
           in Ferrara, Italy. At age 16 she was diagnosed
           with the serious blood vessel disease AVM which
           does not vanish or shrink without treatment.
           Elena's specialist would not perform a surgery.
           Instead she went to Medjugorje, and became the
           world�s first AVM patient whose AVM decreased
           without treatment.

Elena Artioli, uit Italië

bijgewerkt - zondag 12 mei 2019 - Paus geeft toestemming voor kerkelijke bedevaarten naar mariaverschijningen in Medjugorje!
(www.kn.nl)

Zie ook het origineel op
Pope authorizes pilgrimages to Medjugorje
(www.vatican.va, Engels)

Paus staat bedevaarten naar Medjugorje toe
(www.medjugorje.hr, aut. vert.)

BREAKING: Paus laat bedevaarten naar Medjugorje toe!
(www.bedevaart.net)jongerenfestival 1 tot 6 augustus elk jaar
(zie www.medjugorje.hr)

weer bijgewerkt - maandag 18 maart 2019 - Wonderbaarlijk helder licht scheen op zienster Mirjana precies op het moment dat haar verschijning begon
(met video, aut. vert.)
(nieuwsbrief (aut. vert.) van Queen of Peace Productions,
www.medjugorjelive.org, met andere foto's (aut. vert.) van de straal)

of bekijk een volledige videoversie van de verschijning op ongeveer 3 minuten

lees de boodschap van de Koningin van de Vrede van Medjugorje van 18 maart 2019

“Mijn kinderen, als een moeder, als de Koningin van Vrede, roep ik jullie op mijn Zoon te aanvaarden, zodat Hij jullie de vrede van de ziel kan schenken ...”


lichtstraal bij Mirjana's verschijning op 18 maart 2019

woensdag 30 januari 2019 - Van politiek tot lofprijzing, Derde Orde Reguliere Marialoog ervaart transformatie door geloof
(www.troubonline.com, aut. vert.)

"Dat veranderde tijdens zijn laatste jaar toen hij Wayne Weible's boek Medjugorje: De Boodschap las over de beweerde Mariaverschijningen in Medjugorje, Bosnië-Herzegovina.

Het was een van die ervaringen waarbij het lezen van een boek gewoon je leven verandert, zei Klimek."

http://www.troubonline.com/wp-content/uploads/2018/11/MG_0021.jpg

Br. Daniel Maria Klimek

zaterdag 12 januari 2019 - Medjugorje is veranderd in een winter wonderland!

Een recent koude front heeft zware sneeuwval naar het gebied gebracht, dat de Verschijningsheuvel, Kruisberg en de plaats zelf bedekte. Kijk wat onze vriend Jozo Ivankovic heeft vastgelegd.

(nieuwsbrief van Queen of Peace Productions op www.medjugorjelive.org, www.stellamarfilms.com, aut. vert.)


Medjugorje onder een deken van sneeuw

zie het verschil winter/zomer!

zondag 6 januari 2019, Feest van Epifanie of Openbaring van de Heer, Driekoningen - Aartsbisschop voor Medjugorje Henryk Hoser onthult Uitbreiding van het Heiligdom
(www.sarajevotimes.com, aut. vert.)bijgewerkt - zaterdag 22 december 2018 - Paus Franciscus ontmoet de pastoor van Medjugorje p. Marinko
(aut. vert. van Zr. Emmanuel in haar nieuwsbrief van december 2018,
www.sremmanuel.org,
handmatige vertaling volgt op www.medjugorje.nl,
zie ook aut. vert. op www.medjugorje.hr)

"Wees gehoorzaam aan bisschop Hoser!" zei Paus Franciscus tegen mij toen ik hem vertelde: "Ik ben de pastoor van Medjugorje en ik breng u de groeten van bisschop Hoser." Het was een onvergetelijke ontmoeting aan het einde van het congres. De paus benadrukte het belang van een open hart en een warm welkom voor alle pelgrims. Toen drukte Zijne Heiligheid zijn wens uit om ieder van ons individueel te groeten. We waren verrukt! Toen ik aan de beurt was om dichter bij hem te komen, gaf ik hem een ​​rozenkrans die gemaakt was van onze Herzegoviaanse doornen en keek naar zijn glimlachende gezicht. Ik zei in één adem: "Parochiepriester van Medjugorje! Mgr. Hoser stuurt zijn groeten!" Toen paus Franciscus mijn woorden hoorde, hield hij zijn handen in de mijne, stopte hij even en zei: "Wees gehoorzaam aan Mgr. Hoser!" Ik vermoed dat de paus mijn immense vreugde voelde, dus herhaalde hij: "Wees gehoorzaam aan Mgr. Hoser". Toen hij naar de rozenkrans keek, vroeg hij: "Is dit voor mij?" Ik zei: "Ja, het is voor u!"

Toen ik de hal verliet, kon ik bijna niet geloven wat er net was gebeurd. Ik dacht aan zijn boodschap. Ik had de indruk dat hij aan mij, aan alle broeders in de parochie van Medjugorje, in feite aan alle parochianen en pelgrims, een boodschap wilde geven die recht uit zijn hart kwam. Het is alsof hij zegt - door Mgr Hoser te gehoorzamen. ben je gehoorzaam aan mij en aan de kerk. In de weinige woorden die hij zei, voelde ik dat Medjugorje in zijn hart is, dat hij om Medjugorje geeft en hij wil dat we allemaal serieus reageren op de missie die ons werd toevertrouwd. In zijn woorden voelde ik bemoediging, maar ook de grote verantwoordelijkheid die we allemaal hebben voor Medjugorje."

(Fragmenten uit p. Marinko's rapport over het congres van medewerkers van de heiligdommen in de wereld, over de rol van de heiligdommen voor de nieuwe evangelisatie. Rome, 29 november 2018)de pastoor van Medjugorje p. Marinko en paus Franciscus begroeten elkaar

zaterdag 8 december 2018, Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria -
Bisschoppen vragen Rozenkrans voor de Vrede te bidden

(www.rkkerk.nl)

"Afgelopen 13 oktober (2017) is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis""De dagen waarop wij verenigd met u in 2018 de rozenkrans tot intentie voor de vrede zouden willen bidden zijn:
...

8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
"


donderdag 15 november 2018 - Paus Franciscus redde Medjugorje en stond bedevaarten toe
(Zr. Emmanuel in haar nieuwsbrief van november 2018, www.sremmanuel.org, aut. vert.)

Chiara Amirante in gesprek met paus Franciscus: "Ik voelde de behoefte om met hem te praten, omdat ik zie dat sommige informatie die in het Vaticaan circuleert niet waar is. Bijvoorbeeld, slecht geïnformeerde priesters geloven dat Maria al meer dan 50.000 boodschappen heeft gegeven, wat Paus Franciscus ertoe bracht te geloven dat ze elke dag verschillende afspraken aan verschillende zieners gaf om andere dingen te zeggen, dus ik zei: "Nee, dat is helemaal niet zo! Tot op heden zijn er slechts 672 boodschappen. Er is de maandelijkse boodschap op de 25e, gegeven aan Marija voor de wereld, en één op de tweede ontvangen en overgebracht door Mirjana." Paus Franciscus vertelde me toen dat hij Medjugorje had "gered". In feite, de Congregatie voor de Leer van het Geloof wilde een negatief advies uitbrengen, maar hij steunde de Ruini-commissie die een positieve mening over de eerste verschijningen uitsprak.
De Heilige Vader zei: "Medjugorje ligt mij heel na aan het hart!" Tijdens de persconferentie tijdens de Lissabon-vlucht wees hij erop dat er vruchten waren, dat dit niet kon worden ontkend. Hij stuurde Mgr. Hoser juist omdat hij gelooft dat de vruchten belangrijk zijn en dat Medjugorje moet worden beschermd. Hij vertelde me dat hij degene was die de bedevaarten goedkeurde. Hij is nu aan het rallyen - voorlopig door zijn gezant, aartsbisschop Hoser - om al het moois in Medjugorje te bewaren. Laten we blijven bidden voor paus Franciscus, voor de kerk en voor al zijn intenties."

Welnu, mijn vrienden, deze gesprekken tussen paus Franciscus en Chiara zijn een echt keerpunt voor Medjugorje en ze geven ons zoveel hoop!  Chiara Amirante in gesprek met paus Franciscus

donderdag 8 november 2018 - De gezant van paus in Medjugorje prijst het 'buitengewone werk' van Mary's Meals
(www.thecatholicuniverse.com, redelijk goede aut. vert.)vrijdag 2 november 2018 - In Medjugorje verschijnt Maria nog elke dag
(originele kop in de papieren editie)
(www.trouw.nl, via web.archive.org)zaterdag 20 oktober 2018 - Paus Franciscus: "Er is genade in Medjugorje. Het valt niet te ontkennen; mensen ondervinden bekeringen"
(www.aleteia.org, redelijk goede aut. vert.)

"God verricht wonderen in Medjugorje. In het midden van de gekte van menselijke wezens blijft God wonderen verrichten.
"zaterdag 13 oktober 2018 15u - Belgen en mensen van andere landen bidden de Rozenkrans aan hun Grenzen voor het Geloof, het Leven en de Vrede
(www.rozenkransaandegrenzen.be,
www.rosaireauxfrontieres.be)

"Belgische mensen, neem je rozenkransen op! Een "rozenkrans aan de grenzen" zal in België worden gebeden op 13 oktober om 15 uur, door iedereen die zich wil verenigen om de hemel te smeken. Een prachtig initiatief, naar het voorbeeld van Polen! Het doel is om het christelijk geloof in dit land, dat deelneemt aan de huidige afvalligheid van oud Europa, te hernieuwen en om te kiezen voor het leven. Natuurlijk zijn we allemaal uitgenodigd om onze geliefde Belgische broeders en zusters te steunen en voor veel meer van zulke initiatieven te bidden in de wereld! Informatie op de website www.rozenkransaandegrenzen.be"

(uit de nieuwsbrief van zr. Emmanuel van september 2018, www.sremmanuel.org, aut. vert.)

Een jaar na 13 oktober 1917 - 13 oktober 2017

"Het is nog niet te laat..." - Koningin van de Vrede Medjugorje 25 september 2018


Belgen bidden aan hun kustlijn, grens van België

bijgewerkt - maandag 8 oktober 2018 - Pauselijke gezant vergelijkt Medjugorje met Lourdes en Fatima
(www.total-croatia-news.com, goede autom. vert.)
(zie ook www.cruxnow.com, goede autom. vert.)
Medjugorje Is Right There with Lourdes
             and Fatima, Says Pope's Envoy

Kruis op de Kruisberg van Medjugorje

donderdag 20 september 2018 - Afgevaardigde van paus schets uitbreidingsplannen in het heiligdom van Medjugorje
(www.cruxnow.com, aut. vert.)

Pope’s delegate outlines plans for
            expansion at Medjugorje shrine
Pelgrims bidden in 2011 voor een standbeeld van Maria op Verschijningsberg in Medjugorje, Bosnië-Herzegovina. (Credit: Paul Haring / CNS.)

vrijdag 24 augustus 2018 - Meisje in I'billin in Galilea, Israël wonderbaarlijk genezen met rozenblaadjes van Medjugorje
(goede automatische vertaling,
nieuwsbrief van zr. Emmanuel, augustus 2018,
abonneren op handmatige vertaling mogelijk op www.medjugorje.nl)

In I'billin is in 1848 de Heilige Maryam van Bethlehem (aut.vert.) geboren, een mystica waar vele wonderen mee gebeurd zijn

(een groep jongeren uit mijn dorp in Nederland, waaronder ik, heeft in I'billin gewerkt als vrijwilliger, zoals zovelen, aan de bouw van de kleuterschool in de zomers van 1978 en 1979 onder leiding van de Melkitisch (Grieks-Katholieke) priester Abuna Chacour (Engelse pagina, aut. vert.). Hij was vaak op t.v. bij de IKON en had een boek geschreven "Kinderen van één Vader" (over joden, christenen en moslims). Nu is er in I'billin (aut. vert.) al een lagere, middelbare school en universiteit gesticht voor alle denominaties: joden, christenen en moslims)zondag 5 augustus 2018 - Vaticaanse Poolse Apostolisch Visitator sluit jongerenfestival af met Heilige Mis in het Kroatisch
(klik voor automatische Nederlandse vertaling)
inwoners van Medjugorje zeggen dat zijn Kroatisch al 80% goed is!

Meer dan 1 miljoen mensen hebben de live uitzendingen bekeken!
(vorig jaar 800.000, zie hieronder)
 


zaterdag 4 augustus 2018 - Vaticaan geeft zelf catechese in Medjugorje
(marytv.tv/youth-festival-2018/,
klik in de video rechtsboven,
Playlist verschijnt,
klik Prayer, Catechesis led by Archbishop Hoser and testimonies, 04.08.2018, Engels)

Paus Franciscus' Apostolisch Visitator mgr. Hoser geeft catechese over hoe de relatie tussen mannen en vrouwen bedoeld is door God, gebruikmakend van Genesis en Michelangelo's schilderij in de Sixtijnse Kapel in Rome met de schepping door God van Adam en Eva

luister naar zijn uitstekende voordracht!

voor het live volgen zie hieronder

we zijn bezig het in het Engels en Nederlands uit te tikken, wie helpt mee? stuur een mailtje naar info@medjugorje.eu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg
1 augustus 2018 - Jongerenfestival begint met Mis geleid door Pauselijke Nuntius
(www.medjugorje.hr, tekst van preek, automatische vertaling)

zie ook video op marytv.tv/youth-festival-2018/,
klik in de video rechtsboven,
Playlist verschijnt,
klik Opening Youth Festival, Evening Mass, Engels

thema is “Leven op het Woord van God”

cathechese and getuigenissen 9-12u, 16-18u
rozenkrans 18u
Heilige Mis 19u

om het jongerenfestival live te bekijken zie bijvoorbeeld www.marytv.tv
(Engels), of www.medjugorje.hr (13 talen, geen Nederlands - wie wil er tolk Nederlands worden? stuur een mailtje naar info@medjugorje.eu)24 juli 2018 - De missie van het Vaticaan begint in Medjugorje - monumentaal nieuws uit Medjugorje! - bijgewerkt
(www.qopproductions.org, aut.vert.)

lees delen van de preek van de Apostolische Visitator mgr. Hoser en de woorden van paus Franciscus!

"Ervan overtuigd dat u zult weten hoe de toevertrouwde taak in de geest van positieve samenwerking met alle betrokken partijen efficiënt uit te voeren, verzeker ik u van mijn gebeden en met het hart geef ik u de Apostolische Zegen" - Paus Franciscus

zie ook www.vaticannews.va (Engels), www.medjugorje.hr (aut.vert.) en www.marytv.tv (aut.vert.)Heilige Mis met de Vaticaanse mgr. Hoser in Medjugorje, zondag 22 juli 2018, 19u

11 juli 2018 - Apostolisch visitator aangekomen in Medjugorje op 6 juli
(deaconjohnspace.wordpress.com,
automatische vertaling, bijgewerkt,
nieuwsbrief Zr, Emmanuel juli 2018, www.sremmanuel.org,
www.medjugorje.nl)

"Laten we voor hem bidden en voor de belangrijke taak waarmee hij door paus Franciscus is belast. Moge onze lieve vrouw en de Heilige Geest hem leiden!"


apostolisch visitator mgr. Hoser ontmoet aartsbisschop van Bosnië en Herzegowina mgr. Puljic in Sarajewo, 5 juli

11 juli 2018 - Apostolisch Visitator Waarschuwt voor Maffia in Medjugorje

"Aartsbisschop Henryk Hoser maakt zich op om zijn missie in Medjugorje te beginnen"

(www.total-croatia-news.com, automatische vertaling)

Papal Envoy Warns About Mafia in
             Medjugorje

14 juni 2018 - Aankomst Apostolisch Visitator Cruciale Gebeurtenis in Medjugorje

"De maatregel toont een veranderende houding ten opzichte van Medjugorje"

(www.total-croatia-news.com, automatische vertaling)

Heeft iemand tijd de automatische vertaling te corrigeren?
Met de browser Seamonkey (Nederlands of
Engels) en de toetscombinatie ctrl+e kan  de tekst bewerkt worden.
Mail de handmatige vertaling naar info@medjugorje.eu.
God zegene u!

Vatican Envoy’s Arrival Crucial Event in
             Medjugorje

21 juni 2018 - Zienster Vicka ontmoet mgr. Peric, bisschop van Mostar
(nieuwsbrief van sr. Emmanuel, www.medjugorje.nl, www.sremmanuel.org)

"Vicka ontmoette mgr. Peric tijdens zijn recente bezoek aan het dorp Krehin Gradac, waar Vicka met haar gezin woont. De bisschop van Mostar had zojuist het sacrament van het vormsel aan de kinderen gegeven; onder hen waren Vicka's kinderen. Een ontmoeting geregeld door de voorzienigheid zoals deze foto laat zien! Mgr. Peric zal binnen enkele maanden met pensioen gaan. Laten we doorgaan met bidden voor hem!"Vicka ontmoet mgr. Peric

5 juni 2018 - Volgende Stappen van het Vaticaan in Medjugorje
(www.total-croatia-news.com)
(aut.vert.)

Vatican’s Next Steps in Medjugorje

3 juni 2018 - Vaticaanse Apostolisch Visitator vertelde vandaag Poolse persbureau "Medjugorje is een profetische en charismatische plaats van gebed voor wereldvrede"
(www.stellamarfilms.com)
(aut.vert.)

Medjugorje Vatican
2 juni 2018 - Goed en kwaad botsen tijdens Mirjana's verschijning van 2 juni
(www.stellamarfilms.com)
(aut.vert.)


31 mei 2018, Feest van Corpus Christi / Sacramentsdag en Bezoek door Maria van Elisabeth - Berichten in de media over de benoeming:
Het Vaticaan is in feite Medjugorje gaan onderschrijven
 
(www.qopproductions.org)
(vrij goede automatische vertaling)

"In een beweging die velen beschouwen als een belangrijke stap in de richting van de officiële erkenning van Medjugorje als een schrijn, benoemde Paus Franciscus vandaag, de onlangs gepensioneerde aartsbisschop Henryk Hoser van Polen, tot Bijzonder Apostolisch Visitator (aut.vert.) van de parochie van Medjugorje."

Zie ook www.cruxnow.com, www.catholicnewsagency.com,
www.total-croatia-news.com, www.ncronline.orgwww.catholicherald.co.uk (aut.vertalingen) en
www.katholieknieuwsblad.nlvideo van de aankondiging van pater Marinko (parochiepriester van Medjugorje) van het besluit van het Vaticaan tijdens de avondmis
(www.marytv.tv, Engels gesproken)video van de uitleg van fr. Leon en de aankondiging van pater Marinko zelf
(www.marytv.tv, Engels gesproken)
31 mei 2018, Feest van Corpus Christi / Sacramentsdag en Bezoek door Maria van Elisabeth - Reactie van de Provinciaal van de Franciscaanse Provincie Herzegowina wat betreft de aanstelling van de Apostolische Visitator voor Medjugorje
(automatische vertaling)

"... ik mijn oprechte woorden van dankbaarheid mag uitspreken aan de Allerhoogste Pontifex, Paus Franciscus, die de leiding heeft over het grootste, onmiddellijke en algemene pastorale gezag in de kerk."

(www.medjugorje.hr)De Provinciaal van de Franciscaanse Provincie Herzegowina, fr. Miljenko Šteko, OFM

31 mei 2018, Feest van Corpus Christi / Sacramentsdag en Bezoek door Maria van Elisabeth - Perscommuniqué van de Heilige Stoel: aanstelling van een Bijzonder Apostolisch Visitator voor de parochie van Medjugorje, 31.05.2018:

"Op 31 mei 2018 heeft de Heilige Vader H.E. Mgr. Henryk Hoser, S.A.C., emeritus aartsbisschop / bisschop van Warschau-Praga, Polen, als bijzonder apostolisch visitator benoemd voor de parochie van Medjugorje, voor een onbepaalde tijd en at nutum Sanctae Sedis (ter beschikking van de Heilige Stoel, red.).

Het is een exclusief pastorale taak, in continuïteit met de missie van de speciale afgezant van de Heilige Stoel voor de parochie van Medjugorje, toevertrouwd aan Mgr. Hoser op 11 februari 2017 en door hem afgesloten in de afgelopen maanden.

De missie van de Apostolisch Visitator heeft tot doel een stabiele en voortdurende begeleiding te verzekeren van de parochiegemeenschap van Medjugorje en van de gelovigen die daar als pelgrims naartoe gaan en wier behoeften bijzondere aandacht vereisen."
(www.vatican.va)


mgr. Hoser van Polen, bijzonder apostolisch visitator van Medjugorje
2 mei 2018 - Wayne Weible, voormalig protestantse journalist en auteur over Medjugorje, is overleden
Wayne schreef de krantencolumns Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) en veel boeken (ook in het Nederlands) over Medjugorje, die veel wonderen (uit de Engelse editie) bevatten
Zijn begrafenis zal plaatsvinden om 11u vrijdag 4 mei 2018 in St. Franciscus van Assisi katholieke kerk in Blairsville, Georgia, V.S. (www.medjugorje.com)Zienster Vicka van Medjugorje en Wayne

9 maart 2018 - Paus Franciscus vraagt iedereen 24 uur te bidden deze vrijdag 10 maart - 11 maart

'ik doe dit door mij te laten inspireren door een uitdrukking van Jezus in het evangelie van Matteüs: “Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mt. 24, 12). Deze zin staat in het gesprek dat het einde der tijden betreft'

(Boodschap van Medjugorje 2 januari 2018 -
"Lieve kinderen, als liefde begint te verdwijnen op aarde...")

Pope
            writing a letter

'In ieder bisdom zal minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijven en de mogelijkheid voor een gebed van Aanbidding en sacramentele Biecht aanbieden.'

bijv. Festival van Aanbidding en Vergeving in St. Augustinuskerk, Utrecht

12 december 2017 - Vaticaanse gezant nuanceert standpunt over officiële bedevaarten naar Medjugorje
(www.ilgiornale.it, automatische vertaling)
Vaticaanse gezant mgr. Hoser (emeritus met het bereiken van 75-jarige leeftijd op 8 december): "Het decreet dat bisschoppen verbood om bedevaarten te organiseren is niet meer actief ... Als een bisschop een gebedsbedevaart naar Medjugorje wil organiseren om tot OL Vrouw te bidden, kan hij dat zonder probleem doen. Maar als het georganiseerde bedevaarten zijn om er voor de verschijningen naartoe te gaan, kan het niet, er is geen toestemming om dat te doen"7 december 2017 - Kerk staat officiële bedevaarten naar Medjugorje toe
(www.aleteia.org, automatische vertaling)
Vaticaanse gezant voor Medjugorje mgr. Hoser: “Vandaag kunnen bisdommen en andere instellingen officiële bedevaarten organiseren ... Het decreet van de voormalige bisschoppenconferentie van wat Joegoslavië was, dat, vóór de Balkanoorlog, door bisschoppen georganiseerde bedevaarten naar Medjugorje afraadde, is niet langer van belang”woensdag 29 november 2017 - Medjugorje vanavond op t.v.! 20u35 - 21u35, Nederland 1, Van A naar B
Uitzending gemist? Bekijk hem hier
(www.uitzendinggemist.net)
Uitzending 6 en 13 december gaan ook over Bosnië-Herzegowina
(www.kro-ncrv.nl)22 september 2017 - zondag 24 september 14u Medjugorje-gebedsmiddag voor de Vrede te Velden (bij Venlo, Limburg)
(www.medjugorje.nl)8 september 2017 - Pauselijke gezant: "Alle aanwijzingen zijn dat de openbaringen zullen worden erkend, misschien zelfs dit jaar"
(www.bedevaart.net)
"Laten we niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer het Staatssecretariaat voorzien heeft van alle documentatie wat betreft de verschijningen, die er nu aan werkt"8 september 2017 - Michael Beggen's tumor verdween na bezoek aan Medjugorje - moeder schrijft boek
(handmatige vertaling van connachttribune.ie)17 augustus 2017 - Treinroute Sarajewo-Medjugorje heropend met sneltrein
Bosnische-Herzegowinesche Spoorwegen bevestigen telefonisch: de treinroute Sarajewo-Čapljina/Medjugorje (allemaal binnen Bosnië-Herzegowina, kaart), is heropend met een nieuwe, sneltrein, die nu in Čapljina in de zomer vóór zonsondergang aankomt (dienstregeling). Dus u kunt nu van de mooiste treinroute van Europa, door de Neretwa-vallei, genieten in volle pracht. Echter, de trein stopt niet meer in Šurmanci (8 km van en zonder bussen naar Medjugorje), maar in Čapljina (16 km van en met bussen naar Medjugorje).
De treinroute Banja-Luka-Sarajevo werkt ook, maar niet met aansluitende tijden.
Over grensovergaande verbindingen Zagreb (Kroatië)-Banja-Luka (Bosnië) en Čapljina (Bosnië)-Ploče (Kroatië) wordt nog onderhandeld.14 augustus 2017 - Het 28ste JONGERENFESTIVAL
Preek van de kardinaal Simoni van Albanië: "Paus Franciscus zei me: "Ga naar Medjugorje! Verspreid de Blijde Boodschap!' "
(www.marytv.tv/?page_id=2275, Play List, Cardinal Homily August 4, 2017, Speel af, 3m45s, Engels)
MLADIFEST
Medjugorje, 1 August – 6 August 2017
DAT JULLIE LIEFDE MEER EN MEER MOGE GROEIEN
En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt. (Willibrordvertaling, Fil 1:9)
Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God (Fil 1:10,11)
42°C in de schaduw, 48°C in de zon!
U kunt de video's bekijken op www.bedevaart.net/verslag-mladifest-2017.html (Nederlands) en www.marytv.tv/?page_id=2275 (Engels)
catechese, getuigenissen en zingen zijn groots, een blazerssectie is toegevoegd, solisten zijn verbazingwekkend, preken van de avondmissen verbazend, aanbidding prachtig!
- Kardinaal Ernest Simoni van Albanië, 28 jaar opgesloten, heeft gesproken en verteld over een boek met alle Mariaverschijningen (kies Testimonies 3-8-2017, 0u35m23s)
schitterende ondersteunende brief van kardinaal Schönborn van Oostenrijk
- theatervoorstelling van de Cenacolo Gemeenschap over het leven van Jezus (kies Cenacolo Play, 4-8-2017, opvoering is zonder spraak, getuigenissen in Italiaans en Kroatisch)
- ongelooflijke uitvoering van een solo-zangeres met een gitaar op de achtergrond (kies Evening International Mass, 4-8-2017, 1u29m15s):
And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves
when oceans rise
my trouble rests in Your embrace
for I am Yours
and You are mine
/
En ik zal Uw naam aanroepen
en mijn ogen boven de golven houden
als oceanen rijzen
rusten mijn zorgen in Uw omhelzing
want ik ben de Uwe
en U bent de mijne
Maar het is beter daar te zijn - neem uw Bijbel, parasol en FM radio (voor simultane vertalingen, met oordopjes) mee en ondervind het zelf - 2 zieners die het Magnificat na elke avondmis lezen, 500 priesters, 50000 aanwezigen, 800000 die het festival via het Internet volgen - Medjugorje is de grootste plaats op aarde!
Op 5 augustus sprak Melanie over het organiseren van een eerste kleine Mladifest in Parijs in 2017, in 2018 zal het zijn op 1, 2 en 3 juni!

https://www.jabuka.tv/wp-content/uploads/2017/08/mladifest-810x454.jpg

Mladifest 1 augustus 2017

14 augustus 2017 - Zieners geven alleen nog maar getuigenissen over verschijningen op verschijningsplaatsen
Volgens het informatiecentrum start Ivan met zijn gebedsgroep woensdag 9 en vrijdag 11 augustus om 6 uur 's morgens aan de voet van de Verschijningsheuvel met het bidden van de eerste vier staties en dan geeft Ivan een getuigenis over de verschijningen op de Verschijningsheuvel.
We zijn terug bij het begin van de verschijningen in 1981 onder de vervolging van het atheïstische communistische Joegoslavië...

http://www.medjugorje.ws/data/olm/images/articles/silvia-busi-apparition-hill-podbrdo-medjugorje.jpg

4 augustus 2017 - Treinen rijden niet meer tussen Kroatië/Europese Unie en Bosnië-Herzegowina
Na de sluiting van de spoorweg Sarajewo (Bosnië)-Ploče (Kroatië/EU), is de spoorweg Zagreb (Kroatië/EU)-Sarajewo (Bosnië) sinds december 2016 ook gesloten. Tijdelijk zeggen ze, wegens politieke problemen.
De EU heeft geholpen met de restauratie van de treinstations in Bosnië-Herzegowina.
De spoorlijn Sarajewo-Ploče, langs de Neretwa-rivier, was de mooiste spoorlijn van Europa.

http://www.laviedurail.com/rp/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Le-train-B-397-Zagreb-Sarajevo.jpg

16 juli 2017 - Marin Čilić van Medjugorje is tot de finale van Wimbledon 2017 gekomen nadat hij de U.S. Open in 2014 won! (zie hieronder)
(www.thenational.ae - Verenigde Arabische Emiraten, automatische vertaling)
"Medjugorje, een stad in Zuid-Bosnië die populair werd door de vermeende verschijningen van de Maagd Maria, is waar de Cilic, die nu Kroatië vertegenwoordigt, opgroeide en zijn ouders nog steeds leven"

Croatia’s Marin
            Cilic celebrates winning the quarter-final match
            against Luxembourg’s Gilles Muller.

7 juli 2017 - Vele spirituele en lichamelijke genezingen dit jaar
pater Lovrić, parochiepriester van Medjugorje
(Medjugorje Viert 36ste Verjaardag van Verschijningen, handmatige vertaling van
www.total-croatia-news.com)6 juli 2017 - 1917-2017: Elk jaar nieuwe mariaverschijningen
Joachim Bouflet, adviseur en postulator voor verscheidene zaken van heiligverklaring
(De Blijvende Allure van Medjugorje,
handmatige vertaling van www.la-croix.com)3 juli 2017 - Jezuïeten aartsbisschop Luis Ladaria volgt kardinaal Gerhard Müller op als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer
(www.katholieknieuwsblad.nl, www.radiovaticana.va)
5-jarig contract van de voormalige prefect van de CvdGL, die het uiteindelijke advies over Medjugorje aan de paus zal geven, wordt niet verlengd

Jezuïet Ladaria volgt kardinaal Müller op

Prefect Luis Francisco Ladaria Ferrer


24 mei 2017 - Zondag 25 juni 14u Medjugorje-gebedsdag in Velden (Li.)

"De Heilige Maagd Maria heeft zich bekend gemaakt als
KONINGIN VAN DE VREDE.
Bidden we met haar met het hart voor de
VREDE IN DE WERELD"

(uit de nieuwsbrief van www.medjugorje.nl van 17 juni 2017,
zie ook Medjugorjeboodschap van 23 juni 2017!)

Velden ligt bij Venlo in Nederlands Limburg en er zijn altijd acties voor goedkope treinkaartjes in Nederland, NS heeft voor zondag 25 juni 2017 een actie voor 1e klas dagkaarten voor heel Nederland voor €13 (3 pers.), €14,50 (2 pers.), €19 (1 pers.)
Als u van ver komt en geen Mis wilt missen, is het misschien een idee onderweg een Mis bij te wonen24 mei 2017 - NAUWKEURIG VOORSPELD: Onze Lieve Vrouw verschijnt aan duizenden in Knock, Ierland
Medjugorjeziener voorspelde in Fatima de verschijning aan 14-jarige jongen
(handmatige vertaling van www.catholic.org)

Thousands of people witnessed a Miracle of
           the Sun above Knock, Ireland on June 10.

19 mei 2017 - Lid: Vaticaanse commissie achtte vroege deel verschijningen geloofwaardig
(handmatige vertaling van www.cruxnow.com)

Member
           says prudence, pastoral concern guided Medjugorje
           panel
17 mei 2017 - Elfjarige Ierse jongen geneest in Medjugorje van agressieve bottumor
(www.bedevaart.net)

http://www.bedevaart.net/images/nieuws2017/dialymirror.jpg

Nieuws vanaf 2008, inclusief wonderen zoals genezingen van blindheid, kanker, M.S. en A.L.S.


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het voormalige Joegoslavië verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiële brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een Nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst (ca. 200 blz. op papier), Complete inhoud van het boek Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje door René Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot 1999 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf, van 1999 tot 2008 van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje en van 2008 tot vandaag in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van het begin in 1981 tot heden chronologisch worden gegeven, de eerste boodschap het eerst, de laatste boodschap het laatst, als één lange Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien u een mobiele telefoon hebt waarmee u Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als u problemen ondervindt ,et het laden van deze pagina, probeer dan in de instellingen van uw Internet browser het laden van afbeeldingen en video's op "vragen" of "uit" te zetten. Het wordt aangeraden deze pagina (ctrl-s) of de hele website (met een programma als WinHTTrack of Wget) regelmatig op te slaan, zodat men de boodschappen kan lezen voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor € 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euro's incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt u door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen u goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt u zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als u een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor €19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus u kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt u een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit Italië vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Šurmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Met de trein naar Medjugorje geeft een impressie. Europese verbindingen kunnen gevonden worden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de DB Navigator App, beide zijn in het Nederlands (de planners kennen geen 'Šurmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Als u de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner. Een Interrailkaart voor 5 uit 15 dagen onbeperkt reizen door Europa (€200 voor jongeren, €264 voor volwassenen, €238 voor ouderen) kost de helft van een gewoon treinretour naar Medjugorje, is goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig, is geldig in de hogesnelheidstreinen in Duitsland en kan nog op de dag van vertrek worden gekocht. Meestal is het twee dagen reizen, dus dan houdt u nog één reisdag over. Men kan tegenwoordig in één dag met de trein van Den Helder/Amsterdam/Utrecht/Arnhem naar Zagreb reizen (in de geavanceerde reisopties van Die Bahn alles wat langzamer is dan een sneltrein, NahVerkehr, bussen etc., afvinken, anders komen er alleen bussen i.p.v. treinen naar Zagreb in beeld) Reist men later op de dag vanuit Nederland/België en neemt men de nachttrein München-Zagreb bijvoorbeeld dan heeft deze 6 en 4-persoons gemengde couchettes maar 3- en 2-persoons gescheiden couchettes voor €22 resp. €33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. In 2017 bevestigden de Bosnische-Herzegowinesche Spoorwegen telefonisch dat de treinroute Sarajewo-Čapljina/Medjugorje (allemaal binnen Bosnië-Herzegowina, kaart) heropend is met een nieuwe, sneltrein, die nu in Čapljina in de zomer vóór zonsondergang aankomt (dienstregeling). Dus u kunt nu van de mooiste treinroute van Europa, door de Neretwa-vallei, genieten in volle pracht. Echter, de trein stopt niet meer in Šurmanci (8 km van en zonder bussen naar Medjugorje), maar in Čapljina (16 km van en met bussen naar Medjugorje). De treinroute Banja-Luka-Sarajevo werkt ook, maar niet met aansluitende tijden. Over grensovergaande verbindingen Zagreb (Kroatië)-Banja-Luka (Bosnië) en Čapljina (Bosnië)-Ploče (Kroatië) wordt nog onderhandeld. Het resulterende advies is in één dag de trein van Nederland/België naar Zagreb te nemen (dan geniet men van de Alpen bij daglicht), dan in Zagreb te overnachten, de volgende dag de bus van het busstation, dat dicht bij het treinstation ligt, naar Sarajewo te nemen, dan de sneltrein naar Čapljina te nemen om van het geweldige uitzicht te genieten en dan de bus naar Medjugorje te nemen. In 2017 vertrekken de treinen vanuit Sarajewo op 7u01 en 16u26 naar Mostar en Čapljina. Sneltreinen vertrekken van Čapljina om 05u52 en 19u25 naar Mostar en Sarajewo. De spoorweg strekt zicht uit tot aan de Adriatische kust in Ploče. Weinig mensen weten ook dat Ploče een gecombineerd trein/busstation/vliegveld heeft, maar het vliegveld is niet ontwikkeld voor Medjugorje.

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar Kroatië en Bosnië. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euro's. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vóór zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als u dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij u de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
        Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige sneltreinrit te nemen naar Čapljina en dan òf de bus te nemen naar Medjugorje òf uzelf dan in Čapljina op te laten halen met de auto door uw pensionhouder van Medjugorje. Capljina, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een café en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Clicky
laatste 1000 bezoekers
maandag 25 mei 2020