Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands
Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."
25 september 2016 - "J
ullie zullen behoefte hebben om te getuigen, omdat Jezus in jullie hart zal zijn..."
LAATSTE WIJZIGINGEN
- boodschappen van 25, 2 september (twee) en 26 augustus 2016 toegevoegd
- verwijzing naar optreden Jimmy gecorrigeerd, film en verwijzing naar nieuwsbrieven zr. Emmanuel toegevoegd en persconferentie paus bijgewerkt
- verwijzing naar Nederlandstalige pagina's van Maria's Maaltijden (Mary's Meals) bijgewerkt
- 5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)

Laatste boodschappen Laatste nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen van de Koningin van de Vrede

Boodschappen worden op het moment minstens gegeven op de 2e en 25e van de maand en op 18 maart, 25 juni en 25 december

picture of the Gospa

boodschap voor iedereen en voor de gehele wereld, zondag 25 september 2016
Aan Marija: - Lieve kinderen! Vandaag, roep ik jullie op tot gebed. Moge gebed leven voor jullie zijn. Alleen op deze manier zal jullie hart vervuld zijn met vrede en vreugde. God zal jullie nabij zijn en jullie zullen Hem in jullie hart voelen als een vriend. Jullie zullen met Hem spreken als met iemand die jullie kennen en, kinderen, jullie zullen behoefte hebben om te getuigen, omdat Jezus in jullie hart zal zijn en jullie, verenigd in Hem. Ik ben met jullie en houd van jullie allemaal met mijn moederlijke liefde. Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)

http://cdn.medjugorjestatic.com/images/stories/Medjugorje-Headlines/2007_mej_1005131_ivan.jpg

boodschap aan Ivan's gebedsgroep op de Verschijningsheuvel, vrijdag 2 september 2016
Tot Ivan: - Lieve kinderen, vandaag, verlang ik op een bijzondere wijze ernaar jullie op te roepen, gedurende deze tijd om te bidden voor priesters, voor roepingen in de kerk. Bid, lieve kinderen. Bid. Bid voor mijn herders dat ze mijn kerk mogen leiden, mijn kudde. Dank jullie, kinderen, dat jullie, ook vandaag, hebben beantwoord aan mijn oproep. (www.medjugorje.eu)

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen, vrijdag 2 september 2016
Tot Mirjana: - “Lieve kinderen, volgens de wil van mijn Zoon en mijn moederlijke liefde, kom ik naar jullie toe, mijn kinderen, maar speciaal naar diegenen die nog niet de liefde van mijn Zoon hebben leren kennen. Ik kom naar jullie die aan mij denken en die mij aanroepen. Aan jullie, geef ik mijn moederlijke liefde en breng ik de zegen van mijn Zoon over. Hebben jullie zuivere en open harten en zien jullie de gaven, de tekenen van mijn aanwezigheid en liefde? Mijn kinderen, laat jullie, in jullie aardse leven, leiden door mijn voorbeeld. Mijn leven was pijn, stilte en onmetelijk geloof en vertrouwen in de hemelse Vader. Niets is toeval: noch pijn, noch vreugde, noch lijden, noch liefde. Dit alles zijn genaden die mijn Zoon jullie schenkt en die jullie naar eeuwig leven leiden. Van jullie, vraagt mijn Zoon om liefde en gebed in Hem. Als een moeder wil ik jullie leren: lief te hebben en te bidden in Hem betekent te bidden in de stilte van jullie ziel en niet alleen opzeggen met jullie lippen -dat is zelfs het minst mooie gebaar gemaakt in naam van mijn Zoon- het is geduld, genade, het aanvaarden van pijn en opoffering omwille van een ander. Mijn kinderen, mijn Zoon kijkt naar jullie. Bid dat jullie ook Zijn gelaat mogen zien en dat het geopenbaard moge worden aan jullie. Mijn kinderen, ik openbaar aan jullie de enige en echte waarheid. Bid dat jullie het mogen begrijpen en in staat mogen zijn om liefde en hoop te verspreiden; dat jullie in staat mogen zijn om apostelen van mijn liefde te zijn. Op een bijzondere wijze, houdt mijn moederlijke hart van de herders. Bid voor hun gezegende handen. Dank jullie. (www.medjugorje.eu)

http://cdn.medjugorjestatic.com/images/stories/Medjugorje-Headlines/2007_mej_1005131_ivan.jpg

boodschap aan Ivan's gebedsgroep bij het Blauwe Kruis, vrijdag 26 augustus 2016
Tot Ivan: - “Lieve kinderen, ook vandaag, op een bijzondere wijze, verlang ik ernaar jullie op te roepen om mijn boodschappen te leven. Lieve kinderen, spreek niet over mijn boodschappen, maar leef mijn boodschappen. Wezen jullie ook mijn levende teken, een teken van mijn aanwezigheid hier en straal dat uit naar anderen met jullie aanwezigheid. Bid, lieve kinderen, gedurende deze tijd, meer. Bid samen met mij en voor mijn intenties. Volg mij, lieve kinderen. Leef mijn boodschappen. Wees niet bang. Ik ben met jullie en ik bemiddel voor jullie allen bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie, ook vandaag, hebben beantwoord aan mijn oproep.”  (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

boodschap voor iedereen en voor de gehele wereld, donderdag 25 augustus 2016
Aan Marija: - Lieve kinderen! Vandaag verlang ik ernaar om hemelse vreugde te delen met jullie. Jullie, kinderen, open de deur van jullie hart zodat hoop, vrede en liefde, die alleen God geeft, in jullie hart mag groeien. Kinderen, jullie zijn te gebonden aan de aarde en aardse dingen, daarom laat Satan jullie rollen zoals de wind de golven van de zee laat rollen. Daarom, moge de ketting van jullie leven gebed zijn met het hart en aanbidding van mijn Zoon Jezus. Geef jullie toekomst over aan Hem zodat jullie, in Hem, vreugde mogen zijn en een voorbeeld met jullie levens voor anderen. Dank jullie dat jullie beantwoord hebben aan mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

1 - 6 augustus 2016 - Jongerenfestival in Medjugorje met reportages van dag tot dag met foto's (www.bedevaart.net) en video's van dag tot dag -inclusief het Cenacolo-optreden op 4 augustus- (www.marytv.tv):
honderden priesters, tienduizenden deelnemers, honderdduizenden kijkers van de live uitzendingen en een ondersteunende brief van kardinaal  Schönborn (handmatige vertaling) van de Congregatie van de Geloofsleer van het Vaticaan!
ochtend van 5 augustus: video met ongelooflijk getuigenis en uitvoering van Jimmy van Maria's Maaltijden (Mary's Meals) (levert al 1,1 miljoen dagelijkse maaltijden aan schoolkinderen wereldwijd, vrucht van Medjugorje; vertolking in Spaans, indien u een andere vertolking vindt laat het me weten!)

Groeten van het jongerenfestival in Medjugorje, mooiste plek op aarde!

Mladifest 2016
(van de nieuwsbrieven van Zr. Emmanuel op www.medjugorje.nl, zie ook www.sremmanuel.org)
januari 2016 - Ivanka wordt eerste ziener met kleinkind
(www.spiritofmedjugorje.org, Nederlandse vertaling)
3 augustus 2015 - Zieners spreken weer bij het altaar op het jongerenfestival in Medjugorje van 31 juli - 6 augustus!
Jakov, Marija, Ivan en Mirjana hebben gesproken.
Voor live uitzending, herhalingen en downloads zie www.bedevaart.net/multimediavertaling.html, of kies www.bedevaart.net/multimedia-duits.html, en zet eventueel het geluid van de video uit en zet het geluid van Live Radio Mir onder de video aan.
Of probeer
www.marytv.tvwww.medjugorje.hr, www.medjugorje-info.com, www.mladifest.com or www.kathtube.com.
Groeten van het jongerenfestival in Medjugorje, mooiste plek op aarde!

Mladifest 2015
25 juni 2015 - Medjugorje zieners in gebed bijeen voor verjaardag
(www.bedevaart.net)

13 juni 2015 -Apostolische Reis naar Sarajewo: Persconferentie aan boord van vliegtuig van de Heilige Vader van Sarajewo naar Rome (6 juni 2015)
(handmatige Nederlandse vertaling)
Vaticaanse tekst van de complete persconferentie in het vliegtuig
"We zijn dicht bij het nemen van een besluit"

klik op de video om de paus over Medjugorje te horen (Italiaans, Engelse ondertitels)
6 februari 2015 - Paus Franciscus zal 6 juni 2015 Sarajewo bezoeken, 150 km van Medjugorje
(automatische vertaling)
zie ook www.katholieknieuwsblad.nl
zie ook www.radiovaticana.va (Engels)
ctv.va
17 september 2014 -  Marin Čilić uit Medjugorje wint het U.S. Open-tennistournooi
(handmatige vertaling)
zie ook de berichten op www.bedevaart.net en de Engelse berichten!

spectaculaire aankomst te Medjugorje
2 augustus 2014 - Zieners verschijnen weer bij het altaar op jongerenfestival in Medjugorje 31 juli - 6 augustus!
80.000 mensen aanwezig
Marija, Ivan, Mirjana en Jakov hebben gesproken!
Live uitzending op www.bedevaart.net/multimediavertaling.html
Voor downloads/terugspelen probeer www.marytv.tv, www.medjugorje-info.com, www.mladifest.com en www.kathtube.com
(vertaling in andere talen dan Nederlands)
Groeten uit Medjugorje!

Mladifest 2014
2 augustus 2014 - Nieuwe snelweg van Split naar Medjugorje over de Kravicewatervallen geopend
(www.medjugorje.eu)
21 januari 2014 - Kardinaal: verwacht pauselijk oordeel over Medjugorje in 2014
Cardinal
           Vinko Puljic of Sarajevo
18 januari 2014 - Vaticaans onderzoek naar bedevaartsoord Medjugorje officieel afgerond - Kerknet.be
(zie ook Bedevaart.net en
automatische Nederlandse vertaling van Medjugorjetoday.tv)
federico
           lombardi vatican medjugorje
Nieuws vanaf 2008, inclusief wonderen zoals genezingen van blindheid, kanker, M.S. en A.L.S.


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het voormalige Joegoslavië verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiële brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een Nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Alle boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst (ca. 200 blz. op papier), Complete inhoud van het boek Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje door René Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot 1999 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf, van 1999 tot 2008 van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje en van 2008 tot vandaag in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van het begin in 1981 tot heden chronologisch worden gegeven, de eerste boodschap het eerst, de laatste boodschap het laatst, als één lange Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien U een mobiele telefoon hebt waarmee U Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als U problemen ondervindt ,et het laden van deze pagina, probeer dan in de instellingen van Uw Internet browser het laden van afbeeldingen en video's op "vragen" of "uit" te zetten. Het wordt aangeraden deze pagina (ctrl-s) of de hele website (met een programma als WinHTTrack of Wget) regelmatig op te slaan, zodat men de boodschappen kan lezen voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor € 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euro's incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt U door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen U goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt U zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als U een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor €19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus U kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt U een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit Italië vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Šurmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Met de trein naar Medjugorje geeft een impressie. Europese verbindingen kunnen gevonden worden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de DB Navigator App, beide zijn in het Nederlands (de planners kennen geen 'Šurmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Als U de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner. Een Interrailkaart voor 5 uit 15 dagen onbeperkt reizen door Europa (€200 voor jongeren, €264 voor volwassenen, €238 voor ouderen) kost de helft van een gewoon treinretour naar Medjugorje, is goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig, is geldig in de hogesnelheidstreinen in Duitsland en kan nog op de dag van vertrek worden gekocht. Het is zo anderhalve dag met de trein naar Medjugorje en anderhalve dag terug, dus dan houdt u nog één reisdag over. De nachttrein München-Zagreb bijvoorbeeld heeft 6 en 4-persoons gemengde couchettes maar 3- en 2-persoons gescheiden couchettes voor €22 resp. €33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. De dienstregeling van Sarajewo naar Šurmanci, het meest spectaculaire deel, kan gevonden worden op de reisplanner van de Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, de Bosnisch-Herzegowinese spoorwegen. De spoorweg is echter in de 19e eeuw gemaakt door het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en op dit traject gaan vaak locomotieven kapot. Dan moet er een locomotief komen van een andere stad en dat duurt uren. Dus als u van avontuur houdt, is dit voor u, maar trekt u er alstublieft extra tijd voor uit. Zonsondergang is vroeg in Bosnië-Herzegowina, ook met zomertijd. Het resulterende advies is te proberen tussen Sarajewo en Šurmanci ochtendtreinen te nemen om van het geweldige uitzicht te genieten. In 2015 vertrekken de treinen vanuit Šurmanci om 06u37 naar Mostar, Sarajewo en Zagreb, 10u33 naar Čapljina en Ploče, 18u43 naar Mostar en Sarajewo and 22u02 naar Čapljina. De spoorweg eindigt aan de Adriatische kust in Ploče. Weinig mensen weten ook dat Ploče een gecombineerd trein/busstation/vliegveld heeft, maar het vliegveld is niet ontwikkeld voor Medjugorje. In 2016, was de spoorweg tussen Zagreb en Sarajewo in bedrijf, echter de spoorweg tussen Sarajewo en Ploče, waaronder Šurmanci /Medjugorje, was niet in bedrijf door "werkzaamheden".

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar Kroatië en Bosnië. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euro's. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vóór zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als U dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij U de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
         Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige treinrit te nemen naar Medjugorje en Uzelf dan in Šurmanci, 5 km van de kerk, op te laten halen met de auto door Uw pensionhouder van Medjugorje! Denk eraan dat zonsondergang vroeg is in Bosnië-Herzegowina. Šurmanci heeft geen wachtkamers, bussen of taxi's. Capljina, een station verder, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een café en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen. In 2016, aangezien Šurmanci niet werkt, raad ik aan een vlucht of treinreis naar Split of Sarajewo te nemen en vandaar per bus naar Medjugorje te gaan zoals hierboven beschreven.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Clicky
laatste 1000 bezoekers
zondag 25 september 2016