Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands
Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."
25 maart 2014 - "
Begin het gevecht tegen de zonde als in de eerste dagen..."
LAATSTE WIJZIGINGEN
boodschappen van 25, 18 en 2 maart 2014 toegevoegd
nieuws over pauselijk oordeel in 2014 toegevoegd
nieuws over beŽindiging verslag van Vaticaanse commissie toegevoegd
5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)

Laatste boodschappen Laatste nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen van de Koningin van de Vrede

picture of the Gospa

dinsdag 25 maart 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ik roep jullie opnieuw op:  begin het gevecht tegen de zonde als in de eerste dagen, ga biechten en kies voor heiligheid. De liefde van God zal door jullie beginnen te stromen in de wereld, vrede zal gaan heersen in jullie harten en Gods zegen zal jullie vervullen. Ik ben bij jullie en bemiddel voor jullie allemaal bij mijn Zoon Jezus. Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

jaarlijkse verschijning aan Mirjana, dinsdag 18 maart 2014
De ziener Mirjana Dragicevic -Soldo kreeg dagelijkse verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Gedurende de laatste dagelijkse verschijning, gaf onze lieve vrouw haar het 10e geheim en vertelde haar dat ze aan haar zou verschijnen eens per jaar op de 18e maart. Zo is het door de jaren gegaan. Vele duizenden pelgrims kwamen bijeen in gebed van de rozenkrans. De verschijning duurde van 13u46 tot 13u51.
Tot Mirjana:- "Lieve kinderen! Als een moeder verlang ik ernaar jullie tot hulp te zijn. Met mijn moederlijke liefde, verlang ik ernaar jullie te helpen om jullie hart te openen en om mijn Zoon er op de eerste plaats te zetten. Door jullie liefde voor mijn Zoon en door jullie gebed, verlang ik naar Gods licht om jullie te verlichten en Gods genade om jullie te vervullen. Op deze manier, verlang ik naar de duisternis en de schaduw van de dood die jullie wil omarmen en misleiden, om te worden verdreven. Ik verlang voor jullie dat jullie de vreugde van de zegening van Gods belofte voelen. Jullie, mensenkinderen, jullie zijn Gods kinderen - jullie zijn mijn kinderen. Daarom, mijn kinderen, ga op de wegen waarheen mijn liefde jullie leidt, jullie nederigheid en wijsheid leert en de weg vindt naar de hemelse Vader. Bid met mij voor diegenen die mij niet aanvaarden en mij niet volgen - diegenen die, door de hardheid van hun harten, de vreugde van de nederigheid, devotie, vrede en liefde niet kunnen voelen - de vreugde van mijn Zoon. Bid dat jullie herders, met hun gezegende handen, jullie altijd de vreugde mogen geven van Gods zegen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

zondag 2 maart 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik kom naar jullie toe als een moeder en ik verlang dat jullie in mij, als in een moeder, toevlucht, troost en rust mogen vinden. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, bid. Bid met nederige toewijding, gehoorzaamheid en volledig vertrouwen in de Hemelse Vader. Vertrouw zoals ik vertrouwde toen mij werd gezegd dat ik de zegen van de belofte zal brengen. Moge uit jullie harten, van jullie lippen, altijd 'Moge Uw wil geschiede!' voortkomen. Daarom, vertrouw en bid zodat ik voor jullie kan voorspreken bij de Heer, om Hem jullie de hemelse zegen te geven en jullie te vervullen met de Heilige Geest. Dan zal Hij in staat zijn al diegenen te helpen die de Heer niet kennen Ė jullie, apostelen van mijn liefde, zullen hen helpen om Hem met volledig vertrouwen 'Vader' te noemen. Bid voor jullie herders en leg jullie vertrouwen in hun gezegende handen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

dinsdag 25 februari 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Jullie zien, horen en voelen dat er in de harten van veel mensen geen God bestaat. Ze willen Hem niet, omdat ze verre van gebed zijn en geen vrede hebben. Jullie, kinderen, bid - leef Gods geboden. Wezen jullie gebed, jullie die vanaf het eerste begin 'ja' hebben gezegd tegen mijn oproep. Getuig van God en mijn aanwezigheid en vergeet niet, kinderen: ik ben met jullie en ik hou van jullie. Van dag tot dag bied ik jullie allen aan mijn Zoon Jezus aan. Dank jullie dat jullie beantwoord hebben aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

zondag 2 februari 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde verlang ik ernaar jullie oprechtheid te leren, omdat ik wens dat jullie, bij jullie daden als mijn apostelen, exact, vastberaden en bovenal oprecht zijn. Ik verlang dat jullie, door de genade van God, open mogen staan voor zegen. Ik verlang dat jullie van de Hemelse Vader door vasten en gebed de kennis verkrijgen wat natuurlijk en heilig is Ė Goddelijk. Vervuld met kennis, onder de hoede van mijn Zoon en mij, zullen jullie mijn apostelen zijn die weten hoe het Woord van God te verspreiden onder al diegenen die er geen weet van hebben; en jullie zullen weten hoe hindernissen te overwinnen die jullie in de weg zullen staan. Mijn kinderen, door middel van zegen, zal Gods genade op jullie neerdalen en jullie zullen in staat zijn haar vast te houden door vasten, gebed, zuivering en verzoening. Jullie zullen de efficiency hebben die ik van jullie verlang. Bid voor jullie herders dat de lichtstraal van Gods genade hun wegen moge verlichten. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

zaterdag 25 januari 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen, bid, bid, bid om de uitstraling van jullie gebed invloed te laten hebben op diegenen die jullie ontmoeten. Zet de Heilige Schrift op een zichtbare plek in jullie gezinnen en lees haar, zodat de woorden van vrede in jullie harten mogen beginnen te stromen. Ik bid met jullie en voor jullie, kleine kinderen, dat jullie van dag tot dag steeds verder open komen te staan voor Gods wil. Dank jullie dat jullie beantwoord hebben aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

donderdag 2 januari 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Als jullie mijn apostelen willen zijn en in staat willen zijn al degenen te helpen, die in duisternis leven, om het licht van de Liefde van mijn Zoon te leren kennen, dan moeten jullie een zuiver en nederig hart hebben. Je kunt niet meehelpen dat mijn Zoon geboren wordt en regeert in de harten van hen die Hem niet kennen, als Hij niet regeert en niet de Koning is in je eigen hart. Ik ben bij jullie en begeleid jullie als Moeder. Ik klop op jullie harten. Ze kunnen niet opengaan, omdat ze niet nederig zijn. Ik bid en jullie, mijn geliefde kinderen, bidt ook, dat jullie in staat mogen zijn voor mijn Zoon zuivere en nederige harten te openen en om de gaven, die Hij jullie beloofd heeft, te ontvangen. Dan zullen jullie geleid worden door de liefde en de kracht van mijn Zoon. Dan zullen jullie mijn apostelen zijn, die overal om je heen de vruchten van Gods liefde verspreiden. Mijn Zoon zal handelen vanuit jou en door jou, omdat jullie ďťťnĒ zullen zijn. Mijn moederlijk hart verlangt hier vurig naar, naar de eenheid van al mijn kinderen door mijn Zoon. Met grote liefde zegen ik en bid voor hen, die door mijn Zoon geroepen zijn, voor jullie herders. Dank je." (nieuwsbrief Stichting Medjugorje Centrum Landgraaf, e-mail st.medjugorjecentrum@tiscali.nl, met kleine wijzigingen)

picture of the Gospa

1e Kerstdag, woensdag 25 december 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ik breng jullie de Koning van de Vrede dat Hij jullie Zijn vrede moge geven. Jullie, kleine kinderen, bid, bid, bid. De vrucht van gebed zal te zien zijn op de gezichten van de mensen die hebben gekozen voor God en Zijn Koninkrijk. Ik, tezamen met mijn Zoon Jezus, zegen jullie allen met een zegen van vrede. Dank jullie dat jullie gevolg hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

JAARLIJKSE VERSCHIJNING AAN JAKOV OP 25 DECEMBER 2013

Bij de laatste dagelijkse verschijning aan Jakov Colo op 12 september 1998 vertelde Onze Lieve Vrouw hem dat hij voortaan ťťn verschijning per jaar zou hebben, elke 25e december, met Kerstmis. Zo was het dit jaar ook. De verschijning begon om 15u07 en duurde 8 minuten. Daarna gaf Jakov de boodschap door:
"Lieve kinderen, vandaag verlangt Jezus in elk van jullie harten te komen wonen en met jullie elke vreugde en pijn te delen. Daarom, lieve kinderen, kijk, vandaag op een bijzondere wijze, in jullie harten en vraag jullie af of de vrede en vreugde van de geboorte van Jezus jullie harten werkelijk in bezit hebben genomen. Lieve kinderen, leef niet in duisternis, streef naar het licht en naar Gods verlossing. Kinderen, kies voor Jezus en geef Hem jullie leven en jullie harten, omdat alleen op deze wijze de Allerhoogste in staat zal zijn in jullie en door jullie te werken."  (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

maandag 2 december 2013, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde en moederlijk geduld kijk ik naar jullie onophoudelijk ronddolen en hoe verdwaald jullie zijn. Daarom ben ik bij jullie. Ik verlang jullie te helpen eerst jezelf te vinden en te leren kennen, zodat jullie dan in staat zullen zijn alles te herkennen en toe te geven dat jullie ervan weerhoudt de liefde van de hemelse Vader te leren kennen, eerlijk en van ganser harte. Mijn kinderen, de Vader zul je leren kennen door het kruis. Wijs daarom het kruis niet af. Tracht het te begrijpen en te aanvaarden met mijn hulp. Als jullie in staat zullen zijn het kruis te aanvaarden, zullen jullie ook de liefde van de hemelse Vader begrijpen; jullie zullen met mijn Zoon en mij op weg gaan; jullie zullen verschillen van diegenen die de liefde van de hemelse Vader nog niet hebben leren kennen, diegenen die luisteren naar Hem maar Hem niet verstaan, diegenen die niet met Hem op pad gaan - die Hem niet hebben leren kennen. Ik verlang dat jullie de waarheid van mijn Zoon leren kennen en mijn apostelen zijn; dat jullie, als kinderen van God, mogen uitstijgen boven de menselijke manier van denken en altijd, en in alles, Gods manier van denken opnieuw mogen zoeken. Mijn kinderen, bid en vast zodat jullie in staat mogen zijn dit alles wat ik van jullie zoek te herkennen. Bid voor jullie herders en verlang de liefde van jullie hemelse Vader te leren kennen, in eenheid met hen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

maandag 25 november 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie allen op tot gebed. Open de deuren van jullie hart volledig voor gebed, kleine kinderen, voor gebed met het hart; en dan zal de Allerhoogste in staat zijn op jullie vrijheid in te werken en bekering zal beginnen. Jullie geloof zal standvastig worden zodat jullie in staat zullen zijn met heel jullie hart te zeggen: 'Mijn God, mijn alles.' Jullie zullen begrijpen, kleine kinderen, dat hier op aarde alles voorbijgaat. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)


Zienster Mirjana tijdens een verschijning
zaterdag 2 november 2013, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, opnieuw, op een moederlijke manier, roep ik jullie op tot liefde; om voortdurend te bidden om de gave van liefde; om de hemelse Vader lief te hebben boven alles. Als je Hem liefhebt, zul je jezelf en je naaste liefhebben. Dit kan niet worden gescheiden. De hemelse Vader zit in elk mens. Hij houdt van ieder mens en roept ieder mens bij zijn naam. Daarom, mijn kinderen, luistert door gebed naar de wil van de hemelse Vader. Converseer met Hem. Heb een persoonlijke relatie met de Vader, die jullie relatie als een gemeenschap van mijn kinderen - van mijn apostelen - nog meer zal verdiepen. Als moeder verlang ik, dat jullie, door de liefde voor de hemelse Vader, verheven mogen worden boven aardse ijdelheden en anderen mogen helpen om geleidelijk de hemelse vader te leren kennen en nader tot Hem te komen. Mijn kinderen, bid, bid, bid, voor de gave van liefde, want 'liefde' is mijn Zoon. Bid voor jullie herders dat zij altijd liefde voor jullie mogen hebben zoals mijn Zoon had en toonde door het geven van Zijn leven voor jullie redding. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

vrijdag 25 oktober 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om je open te stellen voor het gebed. Gebed bewerkstelligt wonderen in jullie en door jullie. Daarom, kleine kinderen, verzoek de Allerhoogste in de eenvoud van hart jullie de kracht te schenken kinderen van God te zijn en Satan u niet te laten schudden zoals de wind de takken schudt. Lieve kinderen, kies opnieuw voor God en zoek alleen Zijn wil Ė en dan zullen jullie vreugde en vrede in Hem vinden. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

De verschijning aan Mirjana werd uitgezonden op Mary TV.
Klik op de video om af te spelen.
Klik nogmaals voor volledig scherm.
woensdag 2 oktober 2013, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik hou van jullie met een moederlijke liefde en met een moederlijk geduld. Ik wacht op jullie liefde en eenheid. Ik bid dat jullie een gemeenschap mogen zijn van Gods kinderen, van mijn kinderen. Ik bid dat jullie als een gemeenschap met vreugde mogen terugkeren naar leven in het geloof en in de liefde van mijn Zoon. Mijn kinderen, ik verzamel jullie als mijn apostelen en leer jullie hoe anderen ertoe te brengen de liefde van mijn Zoon te leren kennen, hoe hen het Goede Nieuws te brengen, dat mijn Zoon is. Geef mij jullie open, gezuiverde harten en ik zal hen vullen met de liefde voor mijn Zoon. Zijn liefde zal betekenis geven aan jullie leven en ik zal met jullie meegaan. Ik zal bij jullie zijn tot de ontmoeting met de hemelse Vader. Mijn kinderen, het zijn diegenen die met liefde en geloof naar de hemelse Vader gaan die gered zullen worden. Wees niet bang. Ik ben bij jullie. Stel jullie vertrouwen in jullie herders zoals mijn Zoon vertrouwde toen Hij hen uitkoos en bid dat zij de kracht en de liefde mogen hebben om jullie te leiden. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

21 januari 2014 - Kardinaal: verwacht pauselijk oordeel over Medjugorje in 2014
Cardinal
           Vinko Puljic of Sarajevo
18 januari 2014 - Vaticaans onderzoek naar bedevaartsoord Medjugorje officieel afgerond - Kerknet.be
(zie ook Bedevaart.net en
automatische Nederlandse vertaling van Medjugorjetoday.tv)
federico
           lombardi vatican medjugorje
25 september 2013 - Mariabeeld in Vicka's ouderlijk huis geeft opeens licht
(zie ook Algemeen Dagblad)
(klik op foto voor vergroting)
6 september 2013  - Paus noemt Koningin van de Vrede vier maal in zijn oproep voor gebeds- en vastendag voor SyriŽ deze zaterdag 7 september
(zie ook Engelse bericht)
6 september 2013 - Mirjana's geheimen gered door soldaat
Mirjana
           praying before her apparition on March 18th 1994,
           her 29th birthday when war was raging in Bosnia
           and Hercegovina
22 augustus 2013 - treinen naar Medjugorje rijden wel twee keer per dag
(klik op foto voor vergroting)
Timetable for trains departing from
            Sarajevo
12 juni 2013 - Medjugorjeziener zegt dat hem de hemel tweemaal getoond is
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic apparition april 28 saint mary mother
           of god church middletown nj
15 maart 2013 - Paus Franciscus, als kardinaal, stond Medjugorjeziener toe in Buenos Aires te getuigen op 4 maart

Afgelopen 33 jaar waren biechtvaders paus JezuÔet uit KroatiŽ en Franciscaan uit Herzegowina

lees de Nederlandse nieuwsbrief van zr. Emmanuel van Medjugorje op www.medjugorje.nl!
14 maart 2013 - Nieuwe paus was blij van Medjugorje te horen
bergoglio
           cardinal pope francis medjugorje happy
4 maart 2013 - Maagd Maria in ArgentiniŽ: "Ontwaak en besluit tot  heiligheid"
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
12 januari 2013 - Ivan versterkt Ierse strijd tegen abortus
handmatige vertaling!
medjugorje
           message december 25 2012 christ child baby jesus
           speaks speaking marija pavlovic lunetti visionary
           seer apparition
8 januari 2013 - Zieneres Vicka, Mgr. Leonard en pater Ljubicic zullen op openbare bedevaart naar Bethlehem gaan
handmatige vertaling!
(met dank aan www.bedevaart.net voor het vinden van de Nederlandse videos!)
church
           nativity bethlehem apparitions virgin mary
           medjugorje visionary vicka ivankovic mijatovic
           august 2013
21 december 2012 - Kardinaal Ruini open voor Medjugorje
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini president vatican commission
           medjugorje
17 december 2012 - Laatste zitting van Vaticaanse Medjugorje-commissie is nu
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini vatican commission medjugorje
15-20 november 2012 - 12.000 verwelkomen Ivan in Libanon
(automatische Nederlandse vertaling)
Lees dit en andere 3 artikelen over Ivan's bezoek aan Libanon op www.medjugorjetoday.tv!
(automatische Nederlandse vertaling, bijgewerkt)


2 november 2012 - Zienster Marija: stop Satans plan door vasten medjugorje visionary seer veggente marija
           pavlovic lunetti desio italy italia october
           ottobre 14 2012
2 november 2012 - Jakov Colo oogst succes als zanger
medjugorje visionary seer veggente jakov colo
           singer sings duet ivana kovac tv show croatian htv
           gods blessing citluk october 24 2012
10 oktober 2012 - H. Geest komt vaker voor in boodschappen
handmatige vertaling!
Holy Spirit Medjugorje messages visionary
           mirjana dragicevic soldo virgin mary increase
           trend tendency
26 september 2012 - Ivan: Medjugorje is belangrijk voor mensheid
handmatige vertaling!
Gebedsavond met visionair Ivan in de St. Stefanskathedraal in Wenen
geleid door kardinaal SchŲnborn van de Congregatie van de Geloofsleer
in het Duits, Engels, Spaans, Russisch
Terug te spelen op bedevaart.net, lees ook het verslag aldaar!

26 september 2012 - Maria vraagt gebeden voor wereldleiders en het leven
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic rovigo verona apparition apparizione
           september setteembre 19 2012 pray world leaders
           peace
26 september 2012 - Maria roept dringend op te bidden voor vrede
handmatige vertaling!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/09/ivan-dragicevic-medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher1-300x225.jpg
19 september 2012 - Schedels op de Verschijningsheuvel! Aborteurs bekeren zich!
lees onderdeel nr. 2 in zr. Emmanuel's nieuwsbrief
4 september 2012 - Aanhoren van geheimen putte Mirjana uit
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin mirjana dragicevic soldo apparition
           apparizione secrets segretti september settembre 2
           2012
3 september 2012 - Massale belangstelling voor heroptreden Vicka
lees het artikel op bedevaart.net!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin vicka ivankovic mijatovic apparition
           appearance talk corridonia italy italia september
           settembre 1 2012
3 september 2012 - Dovende branden laten grote verwoesting achter
handmatige vertaling!
fires fire medjugorje burn burning september
           1 2 2012
27 augustus 2012 - Medjugorje ziener Ivan: Geheimen zullen kerk en wereld beproeven
en
Regering zonder God is anarchie

handmatige vertalingen!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/08/medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher-ivan-dragicevic-300x199.jpg
25 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Maria zou Christus' wederkomst kunnen voorbereiden
handmatige vertaling!
return reappearance jesus christ medjugorje
           virgin mary apparitions five centuries pastor fr
           father petar vlasic interview vecernji list august
           2012
14 augustus 2012 - Genezing van een verlamde Belgische vrouw op het jongerenfestival! - het complete verhaal
en
Vrouw staat op uit haar rolstoel
automatische Nederlandse vertaling
saint st james church jakob jakov giacomo
           chiesa crkva medjugorje
5 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Rome kon Medjugorje niet negeren
automatische Nederlandse vertaling
fr fra petar vlasic pastor parish priest
           medjugorje
31 juli - 6 augustus 2012 - 40.000 bij jongerenfestival ! (automatische Nederlandse vertaling) - "Heer, vergroot ons geloof" - getuigenissen, liederen, preken, 9-12u, 16-23u
dit is de officiŽle lijst voor live uitzendingen:
Arabisch, Duits, Italiaans, Engels, Spaans, Kroatisch, Frans, Pools
http://fotoalbum.dds.nl/jgamleus/zomer2007/thumbnail/Pict0325.jpg
vrijdag 20 juli 2012 - Blinde vrouw zag na zonnewonder
raffaella mazzocchi
dinsdag 17 juli 2012 - Genezing van blinde vrouw in Medjugorje
photo
zaterdag 7 juli 2012 - Medjugorje-gebedsdag in Kevelaer
http://www.niederrhein-tourismus.de/media/img/200/13385_kevelaer_2.jpg
27 juni 2012 - Marija: Medjugorje nog in een vroeg stadium
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           lunetti apparition 2011
27 juni 2012 - Marija: we waren klaar om martelaren te worden
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           june summer 1981
26 juni 2012 - Maria wil eerste dagen bekend gemaakt hebben
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje visionaries seers apparition hill
           podbrdo june 29 1981 ivan mirjana dragicevic vicka
           invanka ivankovic marija pavlovic jakov colo
           photos photo early days
26 juni 2012 -
Naar schatting 100.000 bezochten 31e verjaardag van verschijning in Medjugorje
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje 31 31st anniversary apparitions
           virgin mary june 25 2012
26 juni 2012 - Verjaardag trekt een menigte naar de biecht
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje confession confessionals 31st
           anniversary june 24 25 2012 31 years apparitions
22 mei 2012 - Lokale bisschop van Medjugorje neemt meer neutraal standpunt in
25 april 2012 - Medjugorje enige officiŽle plaats voor eredienst tijdens Turkse Rijk - nieuwsbrief van zr. Emmanuel van april 2012, onderdeel 2
(klik op kaart voor vergroting)
kaart van vroegere Turkse rijk
24 februari 2012 - Kardinaal Ruini praat de Paus over Medjugorje bij automatische Nederlandse vertaling
medjugorje vatican commission cardinal
           camillo ruini pope benedict xvi 16
21 februari 2012 - Alle zes zieners van Medjugorje zijn door Vaticaanse Commissie ondervraagd
Medjugorje Visionaries
14 februari 2012 - Kardinaal Puljic: Medjugorjecommissie moet eind 2012 klaar zijn
Cardinal Vinko Puljic - Abp. of Sarajevo -
           2009
27 januari 2012 - O.L.Vrouw gaf een boodschap tegen het doden van ongeboren kinderen in 1990 - lees de nieuwsbrief van zr. Emmanuel van 15 oktober 2011!
Miraculeuze foto uit Medjugorje 1986
26 december 2011 - Driejarig kind genezen van 19 tumoren in Medjugorje
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
plaatje
           van Joshua
26 december 2011 - Verlamde vrouw genezen tijdens Verschijning aan Ivan
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
Plaatje van Sylvia


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het het voormalige JoegoslaviŽ verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiŽle brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje, van 1981 tot vandaag (ca. 200 blz. op papier), Renť Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland. Complete inhoud van het boek, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot en met 1998 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf en van 1999 tot vandaag van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje, soms in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van 1981 tot heden worden gegeven als ťťn Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien U een mobiele telefoon hebt waarmee U Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als U de hele pagina niet kunt laden vanwege de lengte, probeer dan in de instellingen van Uw Internet browser het laden van afbeeldingen uit te schakelen. Het wordt aangeraden deze pagina regelmatig op te slaan voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor Ä 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euros incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt U door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen U goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt U zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als U een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor Ä19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus U kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt U een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit ItaliŽ vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Surmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Er stoppen 4 treinen per dag en alle zijn internationaal. Een foto van de vertrekstaat van Surmanci staat hier (vanuit Sarajewo is Surmanci 4 haltes na Mostar, een halte voor Capljina). Europese verbindingen kunnen het best gevonden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de onovertroffen DB Navigator App, beide zijn ook in het Nederlands (de planners kennen geen 'Surmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Vanuit Nederland is Medjugorje zo'n 33 uur met de trein. Als U met de trein wilt reizen vanuit Zagreb, Met de trein naar Medjugorje is een avontuurlijk reisverslag van een goedkope vlucht naar Zagreb en een 10 uur durende treintrip van Zagreb door geheel BosniŽ-Herzegowina naar Medjugorje. Als U geheel met de trein wilt reizen naar Medjugorje en een gewoon treinretour veel te duur is, is de Interrailkaart voor 5 uit 10 dagen (Ä175 voor jongeren, Ä267 voor volwassenen) een optie: van Londen tot Warschau en van Stockholm tot Tirana (dus ook vanuit Nederland en BelgiŽ) is Medjugorje binnen 2 dagen bereikbaar en is de Interrailkaart als goedkoop retourtje te gebruiken, vaak goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig. In de nachttrein MŁnchen-Zagreb zijn de 6 en 4-persoons couchettes gemengd, de 3- en 2-persoons couchettes gescheiden en Ä22 resp. Ä33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. Men kan bijvoorbeeld vanuit Nederland of BelgiŽ de dagtrein door Duitsland, nachttrein door Oostenrijk en de dagtrein door ex-JoegoslaviŽ nemen (2 dagen) of de nachttrein door Duitsland, dagtrein door de Alpen en de nachttrein door ex-JoegoslaviŽ (3 dagen). Als U de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner.

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar KroatiŽ en BosniŽ. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euros. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vůůr zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als U dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij U de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
         Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige treinrit te nemen naar Medjugorje en Uzelf dan in Surmanci, 5 km van de kerk, op te laten halen met de auto door Uw pensionhouder van Medjugorje! Denk eraan dat zonsondergang vroeg is in BosniŽ-Herzegowina. Surmanci heeft geen wachtkamers, bussen of taxi's. Capljina, een station verder, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een cafť en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Free counter and web stats
donderdag 3 april 2014