De Koningin van de Vrede

afbeelding van de
       Gospa

2 juni 2017 - "Mijn kinderen, wees gereed. Deze tijd is een keerpunt"
2 augustus 2017 - "Wanneer mijn Zoon opnieuw naar de aarde komt, zal Hij naar liefde in jullie harten zoeken"
25 november 2017 - "leef in genade en de verwachting van jullie persoonlijke ontmoeting met Hem"

Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."

27 april 2018 - geen bijzondere boodschap
2 mei 2018 - "... maak jezelf klein; open jullie zuivere harten voor mijn Zoon zodat Hij door jullie kan werken. Met de hulp van geloof, wees vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is"
4 mei 2018 - "Leef mijn boodschappen en moedig ook anderen aan ze te leven. Ook, jullie, wees een teken voor anderen"
25 mei 2018 - "open jullie harten voor de gaven die Hij jullie verlangt te geven en in de stilte van jullie hart, aanbid mijn Zoon Jezus Die Zijn leven gegeven heeft zodat jullie mogen leven in eeuwigheid – waarheen Hij jullie verlangt te leiden ... verwaarloos het gebed niet omdat gebed wonderen bewerkstelligt"
LAATSTE WIJZIGINGEN
- boodschappen van 25, 4 en 2 mei 2018 toegevoegd
- nieuws overlijden Wayne Weible toegevoegd
- oproep van paus Franciscus om 24 uur te bidden van 9-10 maart toegevoegd
- oproep Nederlandse bisschoppen Rozenkrans voor de Vrede te bidden toegevoegd
- nieuws van toestaan van officiële bedevaarten naar Medjugorje door kerk toegevoegd
- nieuws over uitzending Medjugorje op t.v. toegevoegd (verwijzing naar gemiste uitzending toegevoegd)
- nieuws van vele geestelijke en lichamelijke genezingen in 2017  toegevoegd
- nieuws van 1917-2017: elk jaar nieuwe mariaverschijningen toegevoegd
- nieuws dat Vaticaanse commissie eerste deel verschijningen geloofwaardig achtte toegevoegd
- nieuws van verdwijnen van tumor van Ierse man na bezoek aan Medjugorje toegevoegd
- 5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)
Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands

Boodschappen Nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen!

Boodschappen worden op het moment minstens gegeven de 2e van de maand 09u, de 25e van de maand 18u40 en 18 maart, 25 juni en 25 december in de middag

picture of the Gospa

boodschap voor iedereen en voor de gehele wereld, vrijdag 25 mei 2018 18u40
Aan Marija: - Lieve kinderen! In deze tijd zonder vrede nodig ik jullie uit om meer vertrouwen in God te hebben Die jullie Vader in de hemel is en Die mij naar jullie gezonden heeft om jullie naar Hem te geleiden. Jullie, open jullie harten voor de gaven die Hij jullie verlangt te geven en in de stilte van jullie hart, aanbid mijn Zoon Jezus Die Zijn leven gegeven heeft zodat jullie mogen leven in eeuwigheid – waarheen Hij jullie verlangt te leiden. Moge jullie hoop de vreugde zijn van een ontmoeting met de Allerhoogste in het leven van alledag. Daarom roep ik jullie op: verwaarloos het gebed niet omdat gebed wonderen bewerkstelligt. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)
Medjugorje: View from the top of
               apparition hill
top van de Verschijningsheuvel
Boodschap aan de gebedsgroep van Ivan, top van de Verschijningsheuvel, vrijdag 4 mei 2018 22u
"Lieve kinderen, ook vandaag verlang ik jullie aan te moedigen mijn boodschappen die ik jullie geef te leven. Leef mijn boodschappen en moedig ook anderen aan ze te leven. Ook, jullie, wees een teken voor anderen. Ik roep jullie in het bijzonder op een teken te zijn voor al diegenen die komen. Dank jullie kinderen, dat jullie ook vandaag hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, woensdag 2 mei 2018 09u
“Lieve kinderen, alles dat mijn Zoon, Die het licht van liefde is, heeft gedaan en doet, heeft Hij gedaan uit liefde. Ook jullie, mijn kinderen, als jullie in liefde leven en jullie naasten liefhebben, doen jullie de wil van mijn Zoon. Apostelen van mijn liefde, maak jezelf klein; open jullie zuivere harten voor mijn Zoon zodat Hij door jullie kan werken. Met de hulp van geloof, wees vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Dit is mijn Zoon Die jullie voedt met Zijn Lichaam en jullie sterkt met Zijn Bloed. Dit is een wonder van liefde: mijn Zoon Die altijd opnieuw komt, levend, om leven terug te brengen in jullie zielen. Mijn kinderen, door in liefde te leven doen jullie de wil van mijn Zoon en leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn  moederlijke verlangen is dat jullie steeds meer van hem houden, omdat Hij jullie roept met Zijn liefde. Hij geeft jullie liefde zodat jullie haar  over al diegenen om jullie heen mogen verspreiden. Als een moeder, door Zijn liefde, ben ik met jullie, om de woorden van liefde en hoop tot jullie te spreken - om tot jullie de eeuwige woorden te spreken die tijd en dood overwinnen - om jullie als het ware op te roepen apostelen van mijn liefde te zijn. Dank jullie.” (www.medjugorje.eu)

Sunset from Apparition Mountain in
            Medjugorje

Verschijning aan de gebedsgroep van Ivan, vrijdag 27 april 2018 22u
Vrijdagavond 27 april begonnen de eerste pelgrims zich al rond zeven uur te verzamelen bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de top van de Podbrdo voor de Verschijning aan ziener Ivan Dragicevic. Met het ondergaan van de zon ontplooide zich een hemel vol sterren waaronder steeds meer pelgrims toestroomden, op zoek naar een stil plekje om te bidden. Rond 20.45 uur begon Ivans gebedsgroep liedjes te zingen. Om 21u30 ving Ivan het Rozenkransgebed aan met de Droeve mysteries. Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur en bleef verschillende minuten onder ons. Na afloop bad Ivans gebedsgroep het Magnificat, besloten door Ivan met de smeekbede: "Koningin van de Vrede en de Verzoening, bid voor ons!" Dan zei Ivan: "Ik wil jullie een korte beschrijving geven van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet:
"Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen."
Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Zij bleef vandaag speciaal langere tijd bidden voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet:
"Ga in vrede, mijn lieve kinderen".
Ik wil benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw vanavond langere tijd speciaal bad voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen", zo besloot Ivan. (www.bedevaart.net)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

2 mei 2018 - Wayne Weible, voormalig protestantse journalist en auteur over Medjugorje, is overleden
Wayne schreef de krantencolumns Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) en veel boeken (ook in het Nederlands) over Medjugorje, die veel wonderen (uit de Engelse editie) bevatten
Zijn begrafenis zal plaatsvinden om 11u vrijdag 4 mei 2018 in St. Franciscus van Assisi katholieke kerk in Blairsville, Georgia, V.S. (www.medjugorje.com)


Zienster Vicka van Medjugorje en Wayne
9 maart 2018 - Paus Franciscus vraagt iedereen 24 uur te bidden deze vrijdag 10 maart - 11 maart

'ik doe dit door mij te laten inspireren door een uitdrukking van Jezus in het evangelie van Matteüs: “Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mt. 24, 12). Deze zin staat in het gesprek dat het einde der tijden betreft'

(Boodschap van Medjugorje 2 januari 2018 -
"Lieve kinderen, als liefde begint te verdwijnen op aarde...")
Pope
            writing a letter

'In ieder bisdom zal minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijven en de mogelijkheid voor een gebed van Aanbidding en sacramentele Biecht aanbieden.'

bijv. Festival van Aanbidding en Vergeving in St. Augustinuskerk, Utrecht
Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar!

1 januari 2018 - Bisschoppen vragen in 2018 maandelijks Rozenkrans voor de Vrede te bidden, te beginnen op 1 januari
(www.rkkerk.nl)
"Afgelopen 13 oktober is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis"
https://www.12apostelen.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rozenkrans-kardinaal-de-Jong.jpg

"De dagen waarop wij verenigd met u in 2018 de rozenkrans tot intentie voor de vrede zouden willen bidden zijn:
...
31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni
– Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria

..."
12 december 2017 - Vaticaanse gezant nuanceert standpunt over officiële bedevaarten naar Medjugorje
(www.ilgiornale.it, automatische vertaling)
Vaticaanse gezant mgr. Hoser (emeritus met het bereiken van 75-jarige leeftijd op 8 december): "Het decreet dat bisschoppen verbood om bedevaarten te organiseren is niet meer actief ... Als een bisschop een gebedsbedevaart naar Medjugorje wil organiseren om tot OL Vrouw te bidden, kan hij dat zonder probleem doen. Maar als het georganiseerde bedevaarten zijn om er voor de verschijningen naartoe te gaan, kan het niet, er is geen toestemming om dat te doen"
7 december 2017 - Kerk staat officiële bedevaarten naar Medjugorje toe
(www.aleteia.org, automatische vertaling)
Vaticaanse gezant voor Medjugorje mgr. Hoser: “Vandaag kunnen bisdommen en andere instellingen officiële bedevaarten organiseren ... Het decreet van de voormalige bisschoppenconferentie van wat Joegoslavië was, dat, vóór de Balkanoorlog, door bisschoppen georganiseerde bedevaarten naar Medjugorje afraadde, is niet langer van belang”
woensdag 29 november 2017 - Medjugorje vanavond op t.v.! 20u35 - 21u35, Nederland 1, Van A naar B
Uitzending gemist? Bekijk hem hier
(www.uitzendinggemist.net)
Uitzending 6 en 13 december gaan ook over Bosnië-Herzegowina
(www.kro-ncrv.nl)
22 september 2017 - zondag 24 september 14u Medjugorje-gebedsmiddag voor de Vrede te Velden (bij Venlo, Limburg)
(www.medjugorje.nl)
8 september 2017 - Pauselijke gezant: "Alle aanwijzingen zijn dat de openbaringen zullen worden erkend, misschien zelfs dit jaar"
(www.bedevaart.net)
"Laten we niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer het Staatssecretariaat voorzien heeft van alle documentatie wat betreft de verschijningen, die er nu aan werkt"
8 september 2017 - Michael Beggen's tumor verdween na bezoek aan Medjugorje - moeder schrijft boek
(handmatige vertaling van connachttribune.ie)
17 augustus 2017 - Treinroute Sarajewo-Medjugorje heropend met sneltrein
Bosnische-Herzegowinesche Spoorwegen bevestigen telefonisch: de treinroute Sarajewo-Čapljina/Medjugorje (allemaal binnen Bosnië-Herzegowina, kaart), is heropend met een nieuwe, sneltrein, die nu in Čapljina in de zomer vóór zonsondergang aankomt (dienstregeling). Dus u kunt nu van de mooiste treinroute van Europa, door de Neretwa-vallei, genieten in volle pracht. Echter, de trein stopt niet meer in Šurmanci (8 km van en zonder bussen naar Medjugorje), maar in Čapljina (16 km van en met bussen naar Medjugorje).
De treinroute Banja-Luka-Sarajevo werkt ook, maar niet met aansluitende tijden.
Over grensovergaande verbindingen Zagreb (Kroatië)-Banja-Luka (Bosnië) en Čapljina (Bosnië)-Ploče (Kroatië) wordt nog onderhandeld.
14 augustus 2017 - Het 28ste JONGERENFESTIVAL
Preek van de kardinaal Simoni van Albanië: "Paus Franciscus zei me: "Ga naar Medjugorje! Verspreid de Blijde Boodschap!' "
(www.marytv.tv/?page_id=2275, Play List, Cardinal Homily August 4, 2017, Speel af, 3m45s, Engels)
MLADIFEST
Medjugorje, 1 August – 6 August 2017
DAT JULLIE LIEFDE MEER EN MEER MOGE GROEIEN
En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt. (Willibrordvertaling, Fil 1:9)
Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God (Fil 1:10,11)
42°C in de schaduw, 48°C in de zon!
U kunt de video's bekijken op www.bedevaart.net/verslag-mladifest-2017.html (Nederlands) en www.marytv.tv/?page_id=2275 (Engels)
catechese, getuigenissen en zingen zijn groots, een blazerssectie is toegevoegd, solisten zijn verbazingwekkend, preken van de avondmissen verbazend, aanbidding prachtig!
- Kardinaal Ernest Simoni van Albanië, 28 jaar opgesloten, heeft gesproken en verteld over een boek met alle Mariaverschijningen (kies Testimonies 3-8-2017, 0u35m23s)
schitterende ondersteunende brief van kardinaal Schönborn van Oostenrijk
- theatervoorstelling van de Cenacolo Gemeenschap over het leven van Jezus (kies Cenacolo Play, 4-8-2017, opvoering is zonder spraak, getuigenissen in Italiaans en Kroatisch)
- ongelooflijke uitvoering van een solo-zangeres met een gitaar op de achtergrond (kies Evening International Mass, 4-8-2017, 1u29m15s):
And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves
when oceans rise
my trouble rests in Your embrace
for I am Yours
and You are mine
/
En ik zal Uw naam aanroepen
en mijn ogen boven de golven houden
als oceanen rijzen
rusten mijn zorgen in Uw omhelzing
want ik ben de Uwe
en U bent de mijne
Maar het is beter daar te zijn - neem uw Bijbel, parasol en FM radio (voor simultane vertalingen, met oordopjes) mee en ondervind het zelf - 2 zieners die het Magnificat na elke avondmis lezen, 500 priesters, 50000 aanwezigen, 800000 die het festival via het Internet volgen - Medjugorje is de grootste plaats op aarde!
Op 5 augustus sprak Melanie over het organiseren van een eerste kleine Mladifest in Parijs in 2017, in 2018 zal het zijn op 1, 2 en 3 juni!
https://www.jabuka.tv/wp-content/uploads/2017/08/mladifest-810x454.jpg
Mladifest 1 augustus 2017
14 augustus 2017 - Zieners geven alleen nog maar getuigenissen over verschijningen op verschijningsplaatsen
Volgens het informatiecentrum start Ivan met zijn gebedsgroep woensdag 9 en vrijdag 11 augustus om 6 uur 's morgens aan de voet van de Verschijningsheuvel met het bidden van de eerste vier staties en dan geeft Ivan een getuigenis over de verschijningen op de Verschijningsheuvel.
We zijn terug bij het begin van de verschijningen in 1981 onder de vervolging van het atheïstische communistische Joegoslavië...
http://www.medjugorje.ws/data/olm/images/articles/silvia-busi-apparition-hill-podbrdo-medjugorje.jpg
4 augustus 2017 - Treinen rijden niet meer tussen Kroatië/Europese Unie en Bosnië-Herzegowina
Na de sluiting van de spoorweg Sarajewo (Bosnië)-Ploče (Kroatië/EU), is de spoorweg Zagreb (Kroatië/EU)-Sarajewo (Bosnië) sinds december 2016 ook gesloten. Tijdelijk zeggen ze, wegens politieke problemen.
De EU heeft geholpen met de restauratie van de treinstations in Bosnië-Herzegowina.
De spoorlijn Sarajewo-Ploče, langs de Neretwa-rivier, was de mooiste spoorlijn van Europa.
http://www.laviedurail.com/rp/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Le-train-B-397-Zagreb-Sarajevo.jpg
16 juli 2017 - Marin Čilić van Medjugorje is tot de finale van Wimbledon 2017 gekomen nadat hij de U.S. Open in 2014 won! (zie hieronder)
(www.thenational.ae - Verenigde Arabische Emiraten, automatische vertaling)
"Medjugorje, een stad in Zuid-Bosnië die populair werd door de vermeende verschijningen van de Maagd Maria, is waar de Cilic, die nu Kroatië vertegenwoordigt, opgroeide en zijn ouders nog steeds leven"
Croatia’s Marin
            Cilic celebrates winning the quarter-final match
            against Luxembourg’s Gilles Muller.
7 juli 2017 - Vele spirituele en lichamelijke genezingen dit jaar
pater Lovrić, parochiepriester van Medjugorje
(Medjugorje Viert 36ste Verjaardag van Verschijningen, handmatige vertaling van
www.total-croatia-news.com)

6 juli 2017 - 1917-2017: Elk jaar nieuwe mariaverschijningen
Joachim Bouflet, adviseur en postulator voor verscheidene zaken van heiligverklaring
(De Blijvende Allure van Medjugorje,
handmatige vertaling van www.la-croix.com)
3 juli 2017 - Jezuïeten aartsbisschop Luis Ladaria volgt kardinaal Gerhard Müller op als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer
(www.katholieknieuwsblad.nl, www.radiovaticana.va)
5-jarig contract van de voormalige prefect van de CvdGL, die het uiteindelijke advies over Medjugorje aan de paus zal geven, wordt niet verlengd
Jezuïet Ladaria volgt kardinaal Müller op
Prefect Luis Francisco Ladaria Ferrer
24 mei 2017 - Zondag 25 juni 14u Medjugorje-gebedsdag in Velden (Li.)

"De Heilige Maagd Maria heeft zich bekend gemaakt als
KONINGIN VAN DE VREDE.
Bidden we met haar met het hart voor de
VREDE IN DE WERELD"

(uit de nieuwsbrief van www.medjugorje.nl van 17 juni 2017,
zie ook Medjugorjeboodschap van 23 juni 2017!)

Velden ligt bij Venlo in Nederlands Limburg en er zijn altijd acties voor goedkope treinkaartjes in Nederland, NS heeft voor zondag 25 juni 2017 een actie voor 1e klas dagkaarten voor heel Nederland voor €13 (3 pers.), €14,50 (2 pers.), €19 (1 pers.)
Als u van ver komt en geen Mis wilt missen, is het misschien een idee onderweg een Mis bij te wonen
24 mei 2017 - NAUWKEURIG VOORSPELD: Onze Lieve Vrouw verschijnt aan duizenden in Knock, Ierland
Medjugorjeziener voorspelde in Fatima de verschijning aan 14-jarige jongen
(handmatige vertaling van www.catholic.org)
Thousands of people witnessed a Miracle of
           the Sun above Knock, Ireland on June 10.
19 mei 2017 - Lid: Vaticaanse commissie achtte vroege deel verschijningen geloofwaardig
(handmatige vertaling van www.cruxnow.com)
Member
           says prudence, pastoral concern guided Medjugorje
           panel
17 mei 2017 - Elfjarige Ierse jongen geneest in Medjugorje van agressieve bottumor
(www.bedevaart.net)
http://www.bedevaart.net/images/nieuws2017/dialymirror.jpg
Nieuws vanaf 2008, inclusief wonderen zoals genezingen van blindheid, kanker, M.S. en A.L.S.


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het voormalige Joegoslavië verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiële brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een Nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst (ca. 200 blz. op papier), Complete inhoud van het boek Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje door René Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot 1999 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf, van 1999 tot 2008 van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje en van 2008 tot vandaag in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van het begin in 1981 tot heden chronologisch worden gegeven, de eerste boodschap het eerst, de laatste boodschap het laatst, als één lange Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien u een mobiele telefoon hebt waarmee u Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als u problemen ondervindt ,et het laden van deze pagina, probeer dan in de instellingen van uw Internet browser het laden van afbeeldingen en video's op "vragen" of "uit" te zetten. Het wordt aangeraden deze pagina (ctrl-s) of de hele website (met een programma als WinHTTrack of Wget) regelmatig op te slaan, zodat men de boodschappen kan lezen voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor € 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euro's incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt u door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen u goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt u zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als u een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor €19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus u kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt u een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit Italië vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Šurmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Met de trein naar Medjugorje geeft een impressie. Europese verbindingen kunnen gevonden worden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de DB Navigator App, beide zijn in het Nederlands (de planners kennen geen 'Šurmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Als u de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner. Een Interrailkaart voor 5 uit 15 dagen onbeperkt reizen door Europa (€200 voor jongeren, €264 voor volwassenen, €238 voor ouderen) kost de helft van een gewoon treinretour naar Medjugorje, is goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig, is geldig in de hogesnelheidstreinen in Duitsland en kan nog op de dag van vertrek worden gekocht. Meestal is het twee dagen reizen, dus dan houdt u nog één reisdag over. Men kan tegenwoordig in één dag met de trein van Den Helder/Amsterdam/Utrecht/Arnhem naar Zagreb reizen (in de geavanceerde reisopties van Die Bahn alles wat langzamer is dan een sneltrein, NahVerkehr, bussen etc., afvinken, anders komen er alleen bussen i.p.v. treinen naar Zagreb in beeld) Reist men later op de dag vanuit Nederland/België en neemt men de nachttrein München-Zagreb bijvoorbeeld dan heeft deze 6 en 4-persoons gemengde couchettes maar 3- en 2-persoons gescheiden couchettes voor €22 resp. €33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. In 2017 bevestigden de Bosnische-Herzegowinesche Spoorwegen telefonisch dat de treinroute Sarajewo-Čapljina/Medjugorje (allemaal binnen Bosnië-Herzegowina, kaart) heropend is met een nieuwe, sneltrein, die nu in Čapljina in de zomer vóór zonsondergang aankomt (dienstregeling). Dus u kunt nu van de mooiste treinroute van Europa, door de Neretwa-vallei, genieten in volle pracht. Echter, de trein stopt niet meer in Šurmanci (8 km van en zonder bussen naar Medjugorje), maar in Čapljina (16 km van en met bussen naar Medjugorje). De treinroute Banja-Luka-Sarajevo werkt ook, maar niet met aansluitende tijden. Over grensovergaande verbindingen Zagreb (Kroatië)-Banja-Luka (Bosnië) en Čapljina (Bosnië)-Ploče (Kroatië) wordt nog onderhandeld. Het resulterende advies is in één dag de trein van Nederland/België naar Zagreb te nemen (dan geniet men van de Alpen bij daglicht), dan in Zagreb te overnachten, de volgende dag de bus van het busstation, dat dicht bij het treinstation ligt, naar Sarajewo te nemen, dan de sneltrein naar Čapljina te nemen om van het geweldige uitzicht te genieten en dan de bus naar Medjugorje te nemen. In 2017 vertrekken de treinen vanuit Sarajewo op 7u01 en 16u26 naar Mostar en Čapljina. Sneltreinen vertrekken van Čapljina om 05u52 en 19u25 naar Mostar en Sarajewo. De spoorweg strekt zicht uit tot aan de Adriatische kust in Ploče. Weinig mensen weten ook dat Ploče een gecombineerd trein/busstation/vliegveld heeft, maar het vliegveld is niet ontwikkeld voor Medjugorje.

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar Kroatië en Bosnië. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euro's. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vóór zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als u dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij u de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
         Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige sneltreinrit te nemen naar Čapljina en dan òf de bus te nemen naar Medjugorje òf uzelf dan in Čapljina op te laten halen met de auto door uw pensionhouder van Medjugorje. Capljina, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een café en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Clicky
laatste 1000 bezoekers
zaterdag 26 mei 2018