Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands
Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."
2 mei 2015 - "I
k, als een moeder, heb jullie open harten nodig om de liefde van mijn Zoon met wijsheid en eenvoud te verspreiden"
LAATSTE WIJZIGINGEN
boodschappen van 2 mei en 25 april 2015 toegevoegd
nieuws van paus Franciscus' komend bezoek aan Sarajewo toegevoegd
video van verschijning van 2 januari 2015 toegevoegd
5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)

Laatste boodschappen Laatste nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen van de Koningin van de Vrede


zaterdag 2 mei 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, open jullie harten en probeer te voelen hoeveel ik van jullie houd en hoeveel ik er naar verlang dat jullie van mijn Zoon houden. Ik verlang er naar dat jullie hem steeds beter leren kennen, omdat het onmogelijk is Hem te kennen en niet van Hem te houden - omdat Hij liefde is. Ik, mijn kinderen, ken jullie. Ik ken jullie pijn en lijden omdat ik ze doorleefd heb. Ik lach met jullie in jullie vreugde en ik huil met jullie in jullie pijn. Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal altijd tot jullie spreken met moederlijke tederheid. En ik, als een moeder, heb jullie open harten nodig om de liefde van mijn Zoon met wijsheid en eenvoud te verspreiden. Ik wil dat jullie open en gevoelig zijn voor het goede en de genade. Ik wil dat jullie verenigd zijn met mijn Zoon, omdat ik er naar verlang dat jullie gelukkig zijn en mij helpen geluk te brengen aan al mijn kinderen. Mijn apostelen, ik heb jullie nodig om iedereen de waarheid van God te laten zien, zodat mijn hart, dat leed en vandaag zo veel pijn lijdt, kan winnen in liefde. Bid voor de heiligheid van jullie herders, zodat zij in de naam van mijn Zoon wonderen kunnen bewerkstelligen, omdat heiligheid wonderen bewerkstelligt. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

zaterdag 25 april 2015
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik bij jullie om jullie naar de verlossing te leiden. Jullie ziel is rusteloos omdat jullie geest zwak is en moe van alle aardse dingen. Jullie, lieve kinderen, bid tot de Heilige Geest dat Hij jullie verandert en jullie vult met Zijn kracht van geloof en hoop, zodat jullie standvastig zijn in deze strijd tegen het kwaad. Ik ben met jullie en bemiddel voor jullie bij mijn Zoon Jezus. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

donderdag 2 april 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik heb jullie gekozen, mijn apostelen, omdat jullie allemaal iets moois in jullie dragen. Jullie kunnen mij helpen de liefde, waarvoor mijn Zoon stierf en daarna verrees, opnieuw te winnen. Daarom roep ik jullie, mijn apostelen, op te proberen iets goeds te zien in ieder schepsel van God, in al mijn kinderen en te proberen hen te begrijpen. Mijn kinderen, jullie zijn allemaal broers en zusters door dezelfde H.Geest. Jullie, vervuld van liefde voor mijn Zoon, kunnen spreken over wat jullie weten tegen al diegenen die die liefde niet hebben leren kennen. Jullie hebben de liefde van mijn Zoon leren kennen, jullie hebben Zijn verrijzenis begrepen, met vreugde richten jullie je blik op Hem. Mijn moederlijke verlangen is dat al mijn kinderen verenigd zijn in de liefde voor Jezus. Daarom roep ik jullie, mijn apostelen, op de eucharistie met vreugde te beleven, omdat mijn Zoon zich in de eucharistie opnieuw aan jullie geeft en door Zijn voorbeeld de liefde en de opoffering voor de naaste laat zien. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

woensdag 25 maart 2015
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag staat de Allerhoogste mij toe bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van bekering. Veel harten hebben zich afgesloten voor genade en zijn doof geworden voor mijn oproep. Jullie, lieve kinderen, bid en strijd tegen de bekoringen en en al de kwade plannen die de duivel jullie aanbiedt door middel van het modernisme. Wees sterk in gebed en bid met het kruis in jullie handen dat het kwaad jullie niet gebruikt en in jullie niet overwint. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

Jaarlijkse verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragicevic-Soldo, woensdag 18 maart 2015

De zieneres Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Gedurende de laatste dagelijkse verschijning, gaf Onze Lieve Vrouw haar het 10e geheim en vertelde haar dat ze ťťn keer per jaar aan haar zou verschijnen op de 18e maart. Zo is het geweest door de jaren heen. Verscheidene duizenden pelgrims verzamelden zich in rozenkransgebed. De verschijning duurde van 13u47 tot 13u53.

Tot Mirjana:- "Lieve kinderen! Met heel mijn hart vraag ik jullie, smeek ik jullie kinderen: reinig jullie harten van zonde en hef ze op naar God en het eeuwig leven. Ik smeek jullie: wees waakzaam en open voor de waarheid. Sta niet toe, dat al het aardse jullie van het ware kennen van de tevredenheid in de gemeenschap met mijn Zoon verwijdert. Ik leid jullie op de weg van de ware wijsheid, want alleen met ware wijsheid kunnen jullie ware vrede en het ware goede leren kennen. Verspil geen tijd met vragen om tekenen van de Hemelse Vader, want Hij heeft jullie al het grootste teken gegeven, dat mijn Zoon is. Daarom, mijn kinderen, bid zodat de Heilige Geest jullie de waarheid binnen kan leiden, jullie kan helpen haar te leren kennen en dat jullie door die kennis van de waarheid ťťn mogen zijn met de Hemelse Vader en met mijn Zoon. Dat is de kennis die geluk geeft op aarde en de deur opent van eeuwig leven en oneindige liefde. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

maandag 2 maart 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Jullie zijn mijn kracht. Jullie, mijn apostelen, die met jullie liefde, nederigheid en stilte van gebed het mogelijk maken voor iemand mijn Zoon te leren kennen. Jullie leven in mij. Jullie dragen mij in jullie hart. Jullie weten dat jullie een moeder hebben die van jullie houdt en die gekomen is om liefde te brengen. Ik kijk naar jullie in de hemelse Vader - jullie gedachten, jullie pijnen, jullie lijden - en ik bied ze mijn Zoon aan. Wees niet bang en verlies de hoop niet, want mijn Zoon luistert naar Zijn moeder. Sinds Hij geboren was heeft Hij lief en ik verlang voor al mijn kinderen om die liefde te leren kennen. Ik verlang dat al diegenen die Hem verlaten hebben vanwege hun pijn en misverstand terug mogen keren naar Hem en dat al diegenen die Hem nooit gekend hebben, Hem mogen leren kennen. Dat is waarom jullie er zijn, mijn apostelen, en ik als moeder ben met jullie. Bid voor vastheid in geloof, omdat liefde en genade uit een vast geloof komen. Door liefde en barmhartigheid zullen jullie al diegenen helpen die zich niet bewust zijn dat zij voor duisternis kiezen in plaats van licht. Bid voor jullie herders omdat zij de sterkte van de kerk zijn die mijn Zoon jullie nagelaten heeft. Door mijn Zoon, zijn zij de herders van zielen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

woensdag 25 februari 2015
Tot Marija: - "Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie allemaal op: bid meer en spreek minder. Zoek in gebed de wil van God en leef deze na volgens de geboden waar God jullie toe oproept. Ik ben met jullie en bid met jullie. Dank jullie dat jullie geantwoord hebben op mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

maandag 2 februari 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben hier, ik ben te midden van jullie. Ik kijk en glimlach naar jullie en ik bemin jullie zoals alleen een moeder dat kan. Door de Heilige Geest, die komt door mijn zuiverheid, zie ik jullie harten en ik bied ze mijn Zoon aan. Reeds lange tijd heb ik jullie gevraagd om mijn apostelen te zijn, om te bidden voor hen, die Gods liefde niet hebben leren kennen. Ik vraag gebed uit liefde gezegd, gebed dat bereid is werken te doen en offers te brengen. Verspil geen tijd met je af te vragen of jullie waardig zijn mijn apostelen te zijn. De hemelse Vader zal iedereen oordelen; en jullie: bemin Hem en luister naar Hem. Ik weet dat dit alles jullie verwart, juist mijn verblijf onder jullie, maar aanvaard het met vreugde en bid dat je mag begrijpen dat je waardig bent voor de hemel te werken. Mijn liefde rust op jullie. Bid dat mijn liefde mag zegevieren in alle harten, omdat dat de liefde is die vergeeft, geeft en nooit ophoudt. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

zondag 25 januari 2015
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op: leef jullie roeping in gebed. Nu, als nooit tevoren, wil Satan de mens en zijn ziel verstikken door zijn besmettelijke wind van haat en onrust. In veel harten is geen vreugde omdat er geen God of gebed is. Haat en oorlog groeien van dag tot dag. Ik roep jullie op, lieve kinderen, begin opnieuw, met enthousiasme, de tocht van heiligheid en liefde; want daarom ben ik bij jullie gekomen. Laat ons samen liefde en vergeving zijn voor al diegenen die weten en alleen willen liefhebben met een menselijke liefde en niet met die onmetelijke liefde van God waar God jullie toe oproept. Lieve kinderen, moge de hoop op een betere morgen altijd in jullie hart zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

vrijdag 2 januari 2015, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben hier onder jullie als een moeder die er naar verlangt jullie te helpen om de waarheid te leren kennen. Toen ik jullie leven op aarde leefde, had ik kennis van de waarheid en daardoor alleen, een stuk hemel op aarde. Daarom verlang ik hetzelfde voor jullie, mijn kinderen. De hemelse Vader verlangt zuivere harten vervuld van de kennis van de waarheid. Hij verlangt van jullie dat jullie iedereen liefhebben die jullie tegenkomen, omdat ik ook mijn Zoon in jullie allen liefheb. Dit is het begin van het leren kennen van de waarheid. Vele valse waarheden worden jullie aangeboden. Jullie zullen die overwinnen met een hart gezuiverd door vasten, gebed, boetedoening en het evangelie. Dit is de enige waarheid en het is de waarheid die mijn Zoon jullie naliet. Jullie hoeven het niet veel te onderzoeken. Wat er van jullie gevraagd wordt, zoals ik ook heb gedaan, is lief te hebben en te geven. Mijn kinderen, als jullie liefhebben zal jullie hart een thuis zijn voor mijn Zoon en mij en de woorden van mijn Zoon zullen een leidend licht zijn in jullie leven. Mijn kinderen, ik zal gebruik van jullie maken, apostelen van liefde, om al mijn kinderen de waarheid te leren kennen. Mijn kinderen, ik heb altijd gebeden voor de kerk van mijn Zoon en dus vraag ik ook hetzelfde van jullie. Bid dat jullie herders verder mogen gaan stralen met de liefde van mijn Zoon. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

6 februari 2015 - Paus Franciscus zal 6 juni 2015 Sarajewo bezoeken, 150 km van Medjugorje
(handmatige vertaling volgt)
zie ook www.katholieknieuwsblad.nl
zie ook www.radiovaticana.va (Engels)
ctv.va
17 september 2014 -  Marin Čilić uit  Medjugorje wint het U.S. Open tennistournooi
(handmatige vertaling volgt)
zie ook de nieuwsberichten op www.bedevaart.net van 7 t/m 17 september!
marin cilic celebrated greeted medjugorje
           september 16 2014 US Open tennis win victory
2 augustus 2014 - Zieners verschijnen weer bij het altaar op jongerenfestival in Medjugorje 31 juli - 6 augustus!
80.000 mensen aanwezig
Marija, Ivan, Mirjana en Jakov hebben gesproken!
Live uitzending op www.bedevaart.net/multimediavertaling.html
Voor downloads/terugspelen probeer www.marytv.tv, www.medjugorje-info.com, www.mladifest.com en www.kathtube.com
(vertaling in andere talen dan Nederlands)
Groeten uit Medjugorje!
http://fotoalbum.dds.nl/jgamleus/zomer2007/thumbnail/Pict0325.jpg
2 augustus 2014 - Nieuwe snelweg van Split naar Medjugorje over de Kravicawatervallen zal worden geopend
Wordt bijgewerkt...
(www.medjugorje.eu)

21 januari 2014 - Kardinaal: verwacht pauselijk oordeel over Medjugorje in 2014
Cardinal
           Vinko Puljic of Sarajevo
18 januari 2014 - Vaticaans onderzoek naar bedevaartsoord Medjugorje officieel afgerond - Kerknet.be
(zie ook Bedevaart.net en
automatische Nederlandse vertaling van Medjugorjetoday.tv)
federico
           lombardi vatican medjugorje
25 september 2013 - Mariabeeld in Vicka's ouderlijk huis geeft opeens licht
(zie ook Algemeen Dagblad)
(klik op foto voor vergroting)
6 september 2013  - Paus noemt Koningin van de Vrede vier maal in zijn oproep voor gebeds- en vastendag voor SyriŽ deze zaterdag 7 september
(zie ook Engelse bericht)
6 september 2013 - Mirjana's geheimen gered door soldaat
Mirjana
           praying before her apparition on March 18th 1994,
           her 29th birthday when war was raging in Bosnia
           and Hercegovina
22 augustus 2013 - treinen naar Medjugorje rijden wel twee keer per dag
(klik op foto voor vergroting)
Timetable for trains departing from
            Sarajevo
12 juni 2013 - Medjugorjeziener zegt dat hem de hemel tweemaal getoond is
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic apparition april 28 saint mary mother
           of god church middletown nj
15 maart 2013 - Paus Franciscus, als kardinaal, stond Medjugorjeziener toe in Buenos Aires te getuigen op 4 maart

Afgelopen 33 jaar waren biechtvaders paus JezuÔet uit KroatiŽ en Franciscaan uit Herzegowina

lees de Nederlandse nieuwsbrief van zr. Emmanuel van Medjugorje op www.medjugorje.nl!
14 maart 2013 - Nieuwe paus was blij van Medjugorje te horen
bergoglio
           cardinal pope francis medjugorje happy
4 maart 2013 - Maagd Maria in ArgentiniŽ: "Ontwaak en besluit tot  heiligheid"
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
12 januari 2013 - Ivan versterkt Ierse strijd tegen abortus
handmatige vertaling!
medjugorje
           message december 25 2012 christ child baby jesus
           speaks speaking marija pavlovic lunetti visionary
           seer apparition
8 januari 2013 - Zieneres Vicka, Mgr. Leonard en pater Ljubicic zullen op openbare bedevaart naar Bethlehem gaan
handmatige vertaling!
(met dank aan www.bedevaart.net voor het vinden van de Nederlandse video's!)
church
           nativity bethlehem apparitions virgin mary
           medjugorje visionary vicka ivankovic mijatovic
           august 2013
21 december 2012 - Kardinaal Ruini open voor Medjugorje
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini president vatican commission
           medjugorje
17 december 2012 - Laatste zitting van Vaticaanse Medjugorje-commissie is nu
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini vatican commission medjugorje
15-20 november 2012 - 12.000 verwelkomen Ivan in Libanon
(automatische Nederlandse vertaling)
Lees dit en andere 3 artikelen over Ivan's bezoek aan Libanon op www.medjugorjetoday.tv!
(automatische Nederlandse vertaling, bijgewerkt)


2 november 2012 - Zienster Marija: stop Satans plan door vasten medjugorje visionary seer veggente marija
           pavlovic lunetti desio italy italia october
           ottobre 14 2012
2 november 2012 - Jakov Colo oogst succes als zanger
medjugorje visionary seer veggente jakov colo
           singer sings duet ivana kovac tv show croatian htv
           gods blessing citluk october 24 2012
10 oktober 2012 - H. Geest komt vaker voor in boodschappen
handmatige vertaling!
Holy Spirit Medjugorje messages visionary
           mirjana dragicevic soldo virgin mary increase
           trend tendency
26 september 2012 - Ivan: Medjugorje is belangrijk voor mensheid
handmatige vertaling!
Gebedsavond met visionair Ivan in de St. Stefanskathedraal in Wenen
geleid door kardinaal SchŲnborn van de Congregatie van de Geloofsleer
in het Duits, Engels, Spaans, Russisch
Terug te spelen op bedevaart.net, lees ook het verslag aldaar!

26 september 2012 - Maria vraagt gebeden voor wereldleiders en het leven
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic rovigo verona apparition apparizione
           september setteembre 19 2012 pray world leaders
           peace
26 september 2012 - Maria roept dringend op te bidden voor vrede
handmatige vertaling!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/09/ivan-dragicevic-medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher1-300x225.jpg
19 september 2012 - Schedels op de Verschijningsheuvel! Aborteurs bekeren zich!
lees onderdeel nr. 2 in zr. Emmanuel's nieuwsbrief
4 september 2012 - Aanhoren van geheimen putte Mirjana uit
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin mirjana dragicevic soldo apparition
           apparizione secrets segretti september settembre 2
           2012
3 september 2012 - Massale belangstelling voor heroptreden Vicka
lees het artikel op bedevaart.net!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin vicka ivankovic mijatovic apparition
           appearance talk corridonia italy italia september
           settembre 1 2012
3 september 2012 - Dovende branden laten grote verwoesting achter
handmatige vertaling!
fires fire medjugorje burn burning september
           1 2 2012
27 augustus 2012 - Medjugorje ziener Ivan: Geheimen zullen kerk en wereld beproeven
en
Regering zonder God is anarchie

handmatige vertalingen!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/08/medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher-ivan-dragicevic-300x199.jpg
25 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Maria zou Christus' wederkomst kunnen voorbereiden
handmatige vertaling!
return reappearance jesus christ medjugorje
           virgin mary apparitions five centuries pastor fr
           father petar vlasic interview vecernji list august
           2012
14 augustus 2012 - Genezing van een verlamde Belgische vrouw op het jongerenfestival! - het complete verhaal
en
Vrouw staat op uit haar rolstoel
automatische Nederlandse vertaling
saint st james church jakob jakov giacomo
           chiesa crkva medjugorje
5 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Rome kon Medjugorje niet negeren
automatische Nederlandse vertaling
fr fra petar vlasic pastor parish priest
           medjugorje
31 juli - 6 augustus 2012 - 40.000 bij jongerenfestival ! (automatische Nederlandse vertaling) - "Heer, vergroot ons geloof" - getuigenissen, liederen, preken, 9-12u, 16-23u
dit is de officiŽle lijst voor live uitzendingen:
Arabisch, Duits, Italiaans, Engels, Spaans, Kroatisch, Frans, Pools
http://fotoalbum.dds.nl/jgamleus/zomer2007/thumbnail/Pict0325.jpg
vrijdag 20 juli 2012 - Blinde vrouw zag na zonnewonder
raffaella mazzocchi
dinsdag 17 juli 2012 - Genezing van blinde vrouw in Medjugorje
photo
zaterdag 7 juli 2012 - Medjugorje-gebedsdag in Kevelaer
http://www.niederrhein-tourismus.de/media/img/200/13385_kevelaer_2.jpg
27 juni 2012 - Marija: Medjugorje nog in een vroeg stadium
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           lunetti apparition 2011
27 juni 2012 - Marija: we waren klaar om martelaren te worden
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           june summer 1981
26 juni 2012 - Maria wil eerste dagen bekend gemaakt hebben
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje visionaries seers apparition hill
           podbrdo june 29 1981 ivan mirjana dragicevic vicka
           invanka ivankovic marija pavlovic jakov colo
           photos photo early days
26 juni 2012 -
Naar schatting 100.000 bezochten 31e verjaardag van verschijning in Medjugorje
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje 31 31st anniversary apparitions
           virgin mary june 25 2012
26 juni 2012 - Verjaardag trekt een menigte naar de biecht
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje confession confessionals 31st
           anniversary june 24 25 2012 31 years apparitions
22 mei 2012 - Lokale bisschop van Medjugorje neemt meer neutraal standpunt in
25 april 2012 - Medjugorje enige officiŽle plaats voor eredienst tijdens Turkse Rijk - nieuwsbrief van zr. Emmanuel van april 2012, onderdeel 2
(klik op kaart voor vergroting)
kaart van vroegere Turkse rijk
24 februari 2012 - Kardinaal Ruini praat de Paus over Medjugorje bij automatische Nederlandse vertaling
medjugorje vatican commission cardinal
           camillo ruini pope benedict xvi 16
21 februari 2012 - Alle zes zieners van Medjugorje zijn door Vaticaanse Commissie ondervraagd
Medjugorje Visionaries
14 februari 2012 - Kardinaal Puljic: Medjugorjecommissie moet eind 2012 klaar zijn
Cardinal Vinko Puljic - Abp. of Sarajevo -
           2009
27 januari 2012 - O.L.Vrouw gaf een boodschap tegen het doden van ongeboren kinderen in 1990 - lees de nieuwsbrief van zr. Emmanuel van 15 oktober 2011!
Miraculeuze foto uit Medjugorje 1986
26 december 2011 - Driejarig kind genezen van 19 tumoren in Medjugorje
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
plaatje
           van Joshua
26 december 2011 - Verlamde vrouw genezen tijdens Verschijning aan Ivan
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
Plaatje van Sylvia


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het het voormalige JoegoslaviŽ verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiŽle brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een Nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje, van 1981 tot vandaag (ca. 200 blz. op papier), Renť Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland. Complete inhoud van het boek, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot en met 1998 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf en van 1999 tot vandaag van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje, soms in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van 1981 tot heden chronologisch worden gegeven als ťťn Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien U een mobiele telefoon hebt waarmee U Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als U de hele pagina niet kunt laden vanwege de lengte, probeer dan in de instellingen van Uw Internet browser het laden van afbeeldingen uit te schakelen. Het wordt aangeraden deze pagina regelmatig op te slaan voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor Ä 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euro's incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt U door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen U goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt U zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als U een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor Ä19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus U kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt U een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit ItaliŽ vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Surmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Er stoppen 4 treinen per dag en alle zijn internationaal. Een foto van de vertrekstaat van Surmanci staat hier (vanuit Sarajewo is Surmanci 4 haltes na Mostar, een halte voor Capljina). Europese verbindingen kunnen het best gevonden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de onovertroffen DB Navigator App, beide zijn ook in het Nederlands (de planners kennen geen 'Surmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Vanuit Nederland is Medjugorje zo'n 33 uur met de trein. Als U met de trein wilt reizen vanuit Zagreb, Met de trein naar Medjugorje is een avontuurlijk reisverslag van een goedkope vlucht naar Zagreb en een 10 uur durende treintrip van Zagreb door geheel BosniŽ-Herzegowina naar Medjugorje. Als U geheel met de trein wilt reizen naar Medjugorje en een gewoon treinretour veel te duur is, is de Interrailkaart voor 5 uit 10 dagen (Ä175 voor jongeren, Ä267 voor volwassenen) een optie: van Londen tot Warschau en van Stockholm tot Tirana (dus ook vanuit Nederland en BelgiŽ) is Medjugorje binnen 2 dagen bereikbaar en is de Interrailkaart als goedkoop retourtje te gebruiken, vaak goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig. In de nachttrein MŁnchen-Zagreb zijn de 6 en 4-persoons couchettes gemengd, de 3- en 2-persoons couchettes gescheiden en Ä22 resp. Ä33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. Men kan bijvoorbeeld vanuit Nederland of BelgiŽ de dagtrein door Duitsland, nachttrein door Oostenrijk en de dagtrein door ex-JoegoslaviŽ nemen (2 dagen) of de nachttrein door Duitsland, dagtrein door de Alpen en de nachttrein door ex-JoegoslaviŽ (3 dagen). Als U de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner.

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar KroatiŽ en BosniŽ. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euro's. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vůůr zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als U dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij U de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
         Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige treinrit te nemen naar Medjugorje en Uzelf dan in Surmanci, 5 km van de kerk, op te laten halen met de auto door Uw pensionhouder van Medjugorje! Denk eraan dat zonsondergang vroeg is in BosniŽ-Herzegowina. Surmanci heeft geen wachtkamers, bussen of taxi's. Capljina, een station verder, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een cafť en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Free counter and web stats
overzicht
dinsdag 5 mei 2015