Image of English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands
Medjugorje - De Boodschap

2 januari 2000 - "In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan..."
25 september 2014 - "Ik roep jullie op om ook als de sterren te zijn die door hun licht licht en schoonheid aan anderen geven zodat zij zich kunnen verheugen
"
LAATSTE WIJZIGINGEN
boodschappen van 25, 2 september, 11, 5 en 4 augustus 2014 toegevoegd
boodschappen van 25 en 2 augustus 2014 toegevoegd
verwijzingen naar live uitzending van jongerenfestival toegevoegd
nieuws over zieners en snelweg toegevoegd
5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (9 volgen)

Laatste boodschappen Laatste nieuws
Overzicht
Inleiding
Verslag
Aanbevolen literatuur
Reizen
Verwijzingen
Video's opslaan
Contact

Laatste boodschappen van de Koningin van de Vrede

picture of the Gospa

donderdag 25 september 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om ook als de sterren te zijn die door hun licht licht en schoonheid aan anderen geven zodat zij zich kunnen verheugen. Kleine kinderen, laten ook jullie de uitstraling, schoonheid, vreugde en vrede - en in het bijzonder gebed - zijn voor al diegenen die ver van mijn liefde en de liefde van mijn Zoon Jezus zijn. Lieve kinderen, getuig van jullie geloof en gebed in vreugde, in de vreugde van het geloof die in jullie harten is; en bid voor vrede, die een kostbaar geschenk van God is. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

dinsdag 2 september 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik, jullie moeder, kom opnieuw onder jullie, uit liefde die geen einde kent, uit eindeloze liefde van de eindeloze hemelse Vader. En als ik in jullie harten kijk zie ik dat veel van jullie mij accepteren als een moeder en jullie met oprechte en zuivere harten, mijn apostelen verlangen te zijn. Maar, ik ben ook de moeder van diegenen van jullie die mij niet accepteren en die, in de hardheid van jullie harten, er niet naar verlangen om de liefde van mijn Zoon te leren kennen. En jullie weten niet hoeveel mijn hart lijdt en hoeveel ik tot mijn Zoon bid voor jullie. Ik bid tot Hem om jullie zielen te helen omdat Hij dat doen kan. Ik bid tot Hem om jullie te verlichten met het wonder van de Heilige Geest zodat jullie mogen stoppen om Hem altijd opnieuw te verraden, vervloeken en verwonden. Met mijn hele hart bid ik voor jullie dat jullie begrijpen dat alleen mijn Zoon de redding en het licht van de wereld is. En jullie, mijn kinderen, mijn lieve apostelen, draag altijd mijn Zoon in jullie harten en gedachten. Op deze manier dragen jullie liefde. Al diegenen die Hem niet kennen zullen Hem in jullie liefde herkennen. Ik ben altijd naast jullie. Op een bijzondere wijze ben ik naast jullie herders omdat mijn Zoon hen geroepen heeft om jullie te leiden op de weg naar de eeuwigheid. Dank jullie, mijn apostelen, voor jullie opoffering en liefde." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

maandag 25 augustus 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Bid voor mijn intenties, omdat Satan mijn plan dat ik hier heb wil vernietigen en jullie vrede stelen. Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid, zodat God door ieder van jullie kan handelen. Moge jullie harten openstaan voor Gods wil. Ik hou van jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

Ivan's apparition at the Blue Cross
             August 11, 2014

klik om te vergroten

Boodschap aan de gebedsgroep van Ivan, 11 augustus 2014
"Lieve kinderen, ook vandaag, verlang ik er op een bijzondere manier naar jullie op te roepen tot gebed voor vrede. Bid, lieve kinderen, voor de plannen, voor mijn plannen voor vrede. Kies voor vrede en vecht tegen kwaad en zonde. Lieve kinderen, ik bid samen met jullie en bemiddel voor jullie allen bij mijn Zoon. Dank jullie dat jullie ook vandaag gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."(www.medjugorje.eu)

Pilgrims at Marija's Chapel in
             Medjugorje

klik om te vergroten

Verschijning aan Marija, kapel van de twee harten,  Medjugorje, 5 augustus 2014, verjaardag van Maria volgens de verschijning
"Op het ogenblik van de verschijning toen Onze Lieve Vrouw kwam, beval ik ons allen en al onze intenties aan Onze Lieve Vrouw aan. Onze Lieve Vrouw was zo lief vannacht en ze kwam in een gouden kleed, echt gouden kleed en bad voor ons en ik beval ons allen aan, al onze intenties, alles wat we in onze harten hebben en al wat de mensen ons aanbevalen in onze gebeden. En Onze Lieve Vrouw zegende ons toen, ze bad daarna nog een keer over ons. Ze zei: "Ga in vrede, lieve kinderen." Ze maakte een zegenend gebaar en ze vertrok. (www.medjugorje.eu)

Pilgrims in Medjugorje at Ivan's
             apparition August 4, 2014

klik om te vergroten

Boodschap aan de gebedsgroep van Ivan in Medjugorje, 4 augustus 2014, tijdens jongerenfestival
Ivan: Ook vanavond kwam Onze Lieve Vrouw echt gelukkig en vol vreugde naar ons toe. Ze groette ieder van ons met haar moederlijke groet, "Gezegend zij Jezus mijn lieve kinderen." Daarna strekte zij haar armen uit en bad over ieder van ons aanwezigen hier voor langere tijd in haar Aramese taal. Ze bad daarna een poosje speciaal voor de aanwezige zieken hier en jullie, de jeugd. Toen zei Onze Lieve Vrouw:

"Lieve kinderen, ook vandaag verheug ik mij met jullie in deze tijd van genade, ik verheug mij bijzonder als ik zoveel van mijn kinderen zie die
gedurende deze dagen gelukkig zijn. Ik roep jullie op, lieve kinderen, in deze tijd te bidden voor vrede. Bid voor vrede. Moge vrede beginnen te regeren in het hart van de mens. Moge mijn Zoon in jullie harten komen wonen om jullie vrede te brengen, omdat Hij jullie vrede is. Ik bid, lieve kinderen, en bemiddel voor jullie allen bij mijn Zoon. Daarom, volharden jullie ook in gebed. Wees niet bang. Ga gewoon verder met bidden. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding en dank jullie dat jullie ook vandaag gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

Toen zegende Onze Lieve Vrouw ons allemaal met haar moederlijke zegen en ze zegende ook alles dat jullie meebrachten om gezegend te worden. Ik beval ieder van jullie aan, al jullie noden, jullie intenties, en jullie gezinnen, en in het bijzonder de zieken, en op een bijzondere wijze alle jongeren die hier aanwezig zijn op dit festival in onze parochie. Daarna ging Onze Lieve Vrouw door met bidden voor ons allemaal hier en verdween tijdens dat gebed in een verlicht kruisteken, met een groet, "Ga in vrede mijn lieve kinderen".(www.medjugorje.eu)

zaterdag 2 augustus 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, de reden dat ik bij jullie ben, mijn opdracht, is om jullie te helpen om 'goed' te laten winnen, zelfs al lijkt dit jullie nu niet mogelijk. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen zoals ik ook niet alles begreep, alles dat mijn Zoon me uitlegde toen Hij naast mij opgroeide Ė maar ik geloofde Hem en volgde Hem. Ik vraag dit ook van jullie, om mij te geloven en mij te volgen. Echter, kinderen, mij volgen betekent mijn Zoon boven alles liefhebben, Hem liefhebben in elk persoon zonder onderscheid te maken. Om jullie in staat te laten zijn dit te doen, roep ik jullie opnieuw op tot onthouding, gebed en vasten. Ik roep jullie op om de eucharistie het leven voor jullie ziel te laten zijn. Ik roep jullie op mijn apostelen van licht te zijn die liefde en genade door de wereld zullen verspreiden. Mijn kinderen, jullie leven is slechts een ogenblik in verhouding met eeuwig leven. En als jullie voor mijn Zoon komen, zal hij in jullie harten zien hoeveel liefde jullie hadden. Om liefde op de juiste manier te verspreiden, vraag ik mijn Zoon, door liefde, jullie eenheid te schenken door Hem, eenheid tussen jullie, eenheid tussen jullie en jullie herders. Door hen geeft mijn Zoon zich altijd opnieuw aan jullie en hernieuwt jullie ziel. Vergeet dit niet. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

vrijdag 25 juli 2014
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Jullie zijn je niet bewust van de genaden die jullie beleven in deze tijd waarin de Allerhoogste jullie tekenen geeft opdat jullie je openstellen en bekeren. Keer terug tot God en tot gebed en moge gebed beginnen te heersen in jullie harten, gezinnen en gemeenschappen, zodat de Heilige Geest jullie mag leiden en bezielen om elke dag meer open te staan voor Gods wil en voor zijn plan voor ieder van jullie. Ik ben met jullie en met de heiligen en engelen spreek ik voor jullie ten beste. Dank jullie voor het hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)


verschijning aan Mirjana
woensdag 2 juli 2014, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de ongelovigen
"Lieve kinderen, ik, de moeder van iedereen van jullie, die hier verzameld zijn en de moeder van de hele wereld, zegen jullie met een moederlijke zegen en roep jullie op om de weg van de nederigheid op te gaan. Die weg leidt tot het leren kennen van de liefde van mijn Zoon. Mijn Zoon is almachtig, Hij is in alles. Als jullie, mijn kinderen, dit niet gaan onderkennen, dan regeert blindheid/duisternis in jullie ziel. Alleen nederigheid kan jullie helen. Mijn kinderen, ik heb altijd nederig, moedig en met hoop geleefd. Ik wist, ik ging onderkennen dat God in ons is en dat wij in God zijn. Ik vraag hetzelfde van jullie. Ik verlang voor jullie allemaal dat jullie met mij in de eeuwigheid zijn, omdat jullie een deel van mij zijn. Ik zal jullie op jullie weg helpen. Mijn liefde zal jullie omhullen als een mantel en van jullie apostelen maken van mijn licht Ė van Gods licht. Met de liefde die voortkomt uit nederigheid zullen jullie licht brengen naar waar duisternis/blindheid heerst. Jullie zullen mijn Zoon brengen, die het licht van de wereld is. Ik sta altijd naast jullie herders en ik bid dat zij altijd een voorbeeld van nederigheid voor jullie mogen zijn. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

Laatste nieuws!

Medjugorje.eu brengt geen anonieme geruchten, "informatie van binnenuit", vaak later tegensprekend, alleen echt nieuws

17 september 2014 -  Marin Čilić uit  Medjugorje wint het U.S. Open tennistournooi
(handmatige vertaling volgt)
zie ook de nieuwsberichten op www.bedevaart.net van 7 t/m 17 september!
marin cilic celebrated greeted medjugorje
           september 16 2014 US Open tennis win victory
2 augustus 2014 - Zieners verschijnen weer bij het altaar op jongerenfestival in Medjugorje 31 juli - 6 augustus!
80.000 mensen aanwezig
Marija, Ivan, Mirjana en Jakov hebben gesproken!
Live uitzending op www.bedevaart.net/multimediavertaling.html
Voor downloads/terugspelen probeer www.marytv.tv, www.medjugorje-info.com, www.mladifest.com en www.kathtube.com
(vertaling in andere talen dan Nederlands)
Groeten uit Medjugorje!
http://fotoalbum.dds.nl/jgamleus/zomer2007/thumbnail/Pict0325.jpg
2 augustus 2014 - Nieuwe snelweg van Split naar Medjugorje over de Kravicawatervallen zal worden geopend
Wordt bijgewerkt...
(www.medjugorje.eu)

21 januari 2014 - Kardinaal: verwacht pauselijk oordeel over Medjugorje in 2014
Cardinal
           Vinko Puljic of Sarajevo
18 januari 2014 - Vaticaans onderzoek naar bedevaartsoord Medjugorje officieel afgerond - Kerknet.be
(zie ook Bedevaart.net en
automatische Nederlandse vertaling van Medjugorjetoday.tv)
federico
           lombardi vatican medjugorje
25 september 2013 - Mariabeeld in Vicka's ouderlijk huis geeft opeens licht
(zie ook Algemeen Dagblad)
(klik op foto voor vergroting)
6 september 2013  - Paus noemt Koningin van de Vrede vier maal in zijn oproep voor gebeds- en vastendag voor SyriŽ deze zaterdag 7 september
(zie ook Engelse bericht)
6 september 2013 - Mirjana's geheimen gered door soldaat
Mirjana
           praying before her apparition on March 18th 1994,
           her 29th birthday when war was raging in Bosnia
           and Hercegovina
22 augustus 2013 - treinen naar Medjugorje rijden wel twee keer per dag
(klik op foto voor vergroting)
Timetable for trains departing from
            Sarajevo
12 juni 2013 - Medjugorjeziener zegt dat hem de hemel tweemaal getoond is
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic apparition april 28 saint mary mother
           of god church middletown nj
15 maart 2013 - Paus Franciscus, als kardinaal, stond Medjugorjeziener toe in Buenos Aires te getuigen op 4 maart

Afgelopen 33 jaar waren biechtvaders paus JezuÔet uit KroatiŽ en Franciscaan uit Herzegowina

lees de Nederlandse nieuwsbrief van zr. Emmanuel van Medjugorje op www.medjugorje.nl!
14 maart 2013 - Nieuwe paus was blij van Medjugorje te horen
bergoglio
           cardinal pope francis medjugorje happy
4 maart 2013 - Maagd Maria in ArgentiniŽ: "Ontwaak en besluit tot  heiligheid"
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
12 januari 2013 - Ivan versterkt Ierse strijd tegen abortus
handmatige vertaling!
medjugorje
           message december 25 2012 christ child baby jesus
           speaks speaking marija pavlovic lunetti visionary
           seer apparition
8 januari 2013 - Zieneres Vicka, Mgr. Leonard en pater Ljubicic zullen op openbare bedevaart naar Bethlehem gaan
handmatige vertaling!
(met dank aan www.bedevaart.net voor het vinden van de Nederlandse videos!)
church
           nativity bethlehem apparitions virgin mary
           medjugorje visionary vicka ivankovic mijatovic
           august 2013
21 december 2012 - Kardinaal Ruini open voor Medjugorje
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini president vatican commission
           medjugorje
17 december 2012 - Laatste zitting van Vaticaanse Medjugorje-commissie is nu
handmatige vertaling!
(ingekort)
cardinal
           camillo ruini vatican commission medjugorje
15-20 november 2012 - 12.000 verwelkomen Ivan in Libanon
(automatische Nederlandse vertaling)
Lees dit en andere 3 artikelen over Ivan's bezoek aan Libanon op www.medjugorjetoday.tv!
(automatische Nederlandse vertaling, bijgewerkt)


2 november 2012 - Zienster Marija: stop Satans plan door vasten medjugorje visionary seer veggente marija
           pavlovic lunetti desio italy italia october
           ottobre 14 2012
2 november 2012 - Jakov Colo oogst succes als zanger
medjugorje visionary seer veggente jakov colo
           singer sings duet ivana kovac tv show croatian htv
           gods blessing citluk october 24 2012
10 oktober 2012 - H. Geest komt vaker voor in boodschappen
handmatige vertaling!
Holy Spirit Medjugorje messages visionary
           mirjana dragicevic soldo virgin mary increase
           trend tendency
26 september 2012 - Ivan: Medjugorje is belangrijk voor mensheid
handmatige vertaling!
Gebedsavond met visionair Ivan in de St. Stefanskathedraal in Wenen
geleid door kardinaal SchŲnborn van de Congregatie van de Geloofsleer
in het Duits, Engels, Spaans, Russisch
Terug te spelen op bedevaart.net, lees ook het verslag aldaar!

26 september 2012 - Maria vraagt gebeden voor wereldleiders en het leven
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente ivan
           dragicevic rovigo verona apparition apparizione
           september setteembre 19 2012 pray world leaders
           peace
26 september 2012 - Maria roept dringend op te bidden voor vrede
handmatige vertaling!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/09/ivan-dragicevic-medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher1-300x225.jpg
19 september 2012 - Schedels op de Verschijningsheuvel! Aborteurs bekeren zich!
lees onderdeel nr. 2 in zr. Emmanuel's nieuwsbrief
4 september 2012 - Aanhoren van geheimen putte Mirjana uit
handmatige vertaling!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin mirjana dragicevic soldo apparition
           apparizione secrets segretti september settembre 2
           2012
3 september 2012 - Massale belangstelling voor heroptreden Vicka
lees het artikel op bedevaart.net!
medjugorje visionary seer veggente voyante
           seherin vicka ivankovic mijatovic apparition
           appearance talk corridonia italy italia september
           settembre 1 2012
3 september 2012 - Dovende branden laten grote verwoesting achter
handmatige vertaling!
fires fire medjugorje burn burning september
           1 2 2012
27 augustus 2012 - Medjugorje ziener Ivan: Geheimen zullen kerk en wereld beproeven
en
Regering zonder God is anarchie

handmatige vertalingen!
http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/08/medjugorje-visionary-seer-veggente-voyant-seher-ivan-dragicevic-300x199.jpg
25 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Maria zou Christus' wederkomst kunnen voorbereiden
handmatige vertaling!
return reappearance jesus christ medjugorje
           virgin mary apparitions five centuries pastor fr
           father petar vlasic interview vecernji list august
           2012
14 augustus 2012 - Genezing van een verlamde Belgische vrouw op het jongerenfestival! - het complete verhaal
en
Vrouw staat op uit haar rolstoel
automatische Nederlandse vertaling
saint st james church jakob jakov giacomo
           chiesa crkva medjugorje
5 augustus 2012 - Medjugorje's pastoor: Rome kon Medjugorje niet negeren
automatische Nederlandse vertaling
fr fra petar vlasic pastor parish priest
           medjugorje
31 juli - 6 augustus 2012 - 40.000 bij jongerenfestival ! (automatische Nederlandse vertaling) - "Heer, vergroot ons geloof" - getuigenissen, liederen, preken, 9-12u, 16-23u
dit is de officiŽle lijst voor live uitzendingen:
Arabisch, Duits, Italiaans, Engels, Spaans, Kroatisch, Frans, Pools
http://fotoalbum.dds.nl/jgamleus/zomer2007/thumbnail/Pict0325.jpg
vrijdag 20 juli 2012 - Blinde vrouw zag na zonnewonder
raffaella mazzocchi
dinsdag 17 juli 2012 - Genezing van blinde vrouw in Medjugorje
photo
zaterdag 7 juli 2012 - Medjugorje-gebedsdag in Kevelaer
http://www.niederrhein-tourismus.de/media/img/200/13385_kevelaer_2.jpg
27 juni 2012 - Marija: Medjugorje nog in een vroeg stadium
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           lunetti apparition 2011
27 juni 2012 - Marija: we waren klaar om martelaren te worden
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje visionary seer marija pavlovic
           june summer 1981
26 juni 2012 - Maria wil eerste dagen bekend gemaakt hebben
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje visionaries seers apparition hill
           podbrdo june 29 1981 ivan mirjana dragicevic vicka
           invanka ivankovic marija pavlovic jakov colo
           photos photo early days
26 juni 2012 -
Naar schatting 100.000 bezochten 31e verjaardag van verschijning in Medjugorje
automatische Nederlandse  vertaling
medjugorje 31 31st anniversary apparitions
           virgin mary june 25 2012
26 juni 2012 - Verjaardag trekt een menigte naar de biecht
automatische Nederlandse vertaling
medjugorje confession confessionals 31st
           anniversary june 24 25 2012 31 years apparitions
22 mei 2012 - Lokale bisschop van Medjugorje neemt meer neutraal standpunt in
25 april 2012 - Medjugorje enige officiŽle plaats voor eredienst tijdens Turkse Rijk - nieuwsbrief van zr. Emmanuel van april 2012, onderdeel 2
(klik op kaart voor vergroting)
kaart van vroegere Turkse rijk
24 februari 2012 - Kardinaal Ruini praat de Paus over Medjugorje bij automatische Nederlandse vertaling
medjugorje vatican commission cardinal
           camillo ruini pope benedict xvi 16
21 februari 2012 - Alle zes zieners van Medjugorje zijn door Vaticaanse Commissie ondervraagd
Medjugorje Visionaries
14 februari 2012 - Kardinaal Puljic: Medjugorjecommissie moet eind 2012 klaar zijn
Cardinal Vinko Puljic - Abp. of Sarajevo -
           2009
27 januari 2012 - O.L.Vrouw gaf een boodschap tegen het doden van ongeboren kinderen in 1990 - lees de nieuwsbrief van zr. Emmanuel van 15 oktober 2011!
Miraculeuze foto uit Medjugorje 1986
26 december 2011 - Driejarig kind genezen van 19 tumoren in Medjugorje
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
plaatje
           van Joshua
26 december 2011 - Verlamde vrouw genezen tijdens Verschijning aan Ivan
lees dit nieuws op www.bedevaart.net!
Plaatje van Sylvia


Overzicht

Sinds 24 juni 1981 zeggen enkele kinderen in een afgelegen dorp in het het voormalige JoegoslaviŽ verschijningen te krijgen van de Maagd Maria. Deze verschijningen duren voort tot op de dag van vandaag. De Maagd roept op tot gebed, bekering, vasten, boete en vrede. Deze verschijningen zijn vergelijkbaar met de verschijningen van Lourdes, Frankrijk (1858) en Fatima, Portugal (1917), welke goedgekeurd zijn door de katholieke kerk. Echter,


Inleiding

Pater Tomislav Vlasic's brief aan Paus Johannes Paulus II, de officiŽle brief van de kapelaan van Medjugorje aan de Paus over de gebeurtenissen in Medjugorje. In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd. Deze brief is essentieel voor eenieder die de ernst en reikwijdte van de boodschappen van Medjugorje wil begrijpen. Het begin en einde van de brief zijn nu ook in het Nederlands vertaald. Dringend aanbevolen te lezen!


Verslag

Om mensen bekend te maken met misschien de belangrijkste verschijningen ooit zijn hier
 
De moeder Gods verschijnt in Medjugorje (ca. 2 blz. op papier), complete inhoud van een nederlandse vouwkaart over Medjugorje, met een overzicht van de boodschappen van de H. Maagd, telefoonnummers waar de meest recente maandelijkse boodschap voor de wereld op beluisterd kan worden, alsook adressen, telefoonnummers en boeken voor meer informatie. 
Wonder te Medjugorje (nog alleen in 't Engels) (ca. 20 blz. op papier), complete inhoud van de krant met de originele kolommen van Wayne Weible, een lutherse protestant, die een innerlijke oproep hoorde de boodschappen van Onze Lieve Vrouw te verspreiden, een van 's werelds meest vooraanstaande promotors van de boodschappen, auteur van verscheidene boeken over Medjugorje; van de krant zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren gedrukt.
Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje, van 1981 tot vandaag (ca. 200 blz. op papier), Renť Laurentin; uitgegeven door de Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland, De Bilt, Nederland. Complete inhoud van het boek, aangevuld met de boodschappen van 1991 tot en met 1998 van Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf en van 1999 tot vandaag van de website In Medjugorje verschijnt de Heilige Maagd Maria en van andere websites die betrekking hebben op Medjugorje, soms in eigen vertaling. Dit is de enige pagina in de wereld waar alle boodschappen van 1981 tot heden worden gegeven als ťťn Internetpagina die opgeslagen (ctrl-s), afgedrukt (ctrl-p) en doorzocht (ctrl-f) kan worden. Indien U een mobiele telefoon hebt waarmee U Internetpagina's kunt bekijken biedt deze pagina een eenvoudige manier de boodschappen aan anderen te laten zien. Als U de hele pagina niet kunt laden vanwege de lengte, probeer dan in de instellingen van Uw Internet browser het laden van afbeeldingen uit te schakelen. Het wordt aangeraden deze pagina regelmatig op te slaan voor het geval het Internet niet werkt.


Aanbevolen literatuur

Medjugorje - De Boodschap, omslag en omslagteksten van Wayne Weible's eerste boek over Medjugorje. Vertaling uit 2002 van de Engelse editie die voor 't eerst werd uitgegeven in 1989, 20e druk in april 1995. Uitgegeven door uitgeverij SWP en bij hen te bestellen voor Ä 17,-. Hoofdstuk 21 - Rita's Story (uit de Engelse editie) behandelt de wonderbaarlijke genezing van multiple sclerose van Rita Klaus.


Reizen


Locatie
Waar ligt Medjugorje?, door Google Maps. Google Maps heeft nieuwe zeer gedetailleerde satellietfoto's van Medjugorje! Bekijk de kerk, Heuvel van de verschijningen (Podbrdo) and Kruisberg (Krizevac).
Met het vliegtuig
Goedkope vluchten naar Sarajewo zijn begonnen! Goedkope vluchten (tientallen Euros incl. belastingen) naar of van Sarajewo, Split of Dubrovnik kunnen gevonden worden met Skyscanner (typ voor Sarajewo de lokale spelling "Sarajevo"). De goedkoopste stoelen vindt U door te kiezen voor bv. Nederlands, enkeltje, en dan zo breed mogelijk te zoeken door "overal" en "het hele jaar" te gebruiken, om daarna het zoeken te versmallen. Om "overal" als vertrek te gebruiken (om bv. uit te zoeken vanuit welke landen U goedkoop naar een bestemming kunt vliegen) kunt U zoeken naar vluchten vanuit die bestemming naar "overal". Als U een goedkope vlucht tussen bv. Duitsland en Medjugorje vindt, dan zijn er bv. ICE (hogesnelheidstrein)-tickets tussen Amsterdam/Utrecht/Arnhem en bv. Keulen te koop voor Ä19,- incl. toeslagen op NS Hispeed. Budgetretours voor het vliegtuig bestaan simpelweg uit twee budgetenkeltjes, dus U kunt ook aankomen in bv. Sarajewo, maar vertrekken vanuit bv. Split. Aangezien normale vliegmaatschappijen ook zijn begonnen met goedkope tickets, dient men ook te zoeken op sites zoals Atp. Vanuit Sarajewo vliegveld kunt U een bus nemen en op de hoofdweg overstappen op een tram naar het bus- en treinstation in het midden van de stad - het echte "stadscentrum" ligt in het oostelijke deel van Sarajewo. Vanuit Split vliegveld gaan vliegveldbussen naar de haven/bus-/treinstation in het stadscentrum. Vanuit ItaliŽ vliegen vanaf 2011 directe charters op het vliegveld van Mostar. Dit vliegveld heeft echter ongelukken gekend, omdat de aanvliegroute in een vallei ligt. Vrijwel niemand weet dat Ploče een gecombineerde bus/treinstation/luchthaven heeft, maar de luchthaven is niet ontwikkeld voor Medjugorje. Veilig vliegen op Split, Sarajewo of Dubrovnik is daarom aan te bevelen.

Met de trein
Weinig mensen weten het, maar de parochie van Medjugorje heeft een treinstation in Surmanci, op de treinlijn van Sarajewo naar Ploče. Dit is een van de mooiste treinroutes van de Balkan, door bergachtig gebied langs de Neretwarivier door de Neretwavallei. Er stoppen 4 treinen per dag en alle zijn internationaal. Een foto van de vertrekstaat van Surmanci staat hier (vanuit Sarajewo is Surmanci 4 haltes na Mostar, een halte voor Capljina). Europese verbindingen kunnen het best gevonden met de reisplanner van Die Bahn of voor de mobiele telefoon met de onovertroffen DB Navigator App, beide zijn ook in het Nederlands (de planners kennen geen 'Surmanci' of 'Mostar', gebruik 'Sarajevo' of 'Ploce'). Vanuit Nederland is Medjugorje zo'n 33 uur met de trein. Als U met de trein wilt reizen vanuit Zagreb, Met de trein naar Medjugorje is een avontuurlijk reisverslag van een goedkope vlucht naar Zagreb en een 10 uur durende treintrip van Zagreb door geheel BosniŽ-Herzegowina naar Medjugorje. Als U geheel met de trein wilt reizen naar Medjugorje en een gewoon treinretour veel te duur is, is de Interrailkaart voor 5 uit 10 dagen (Ä175 voor jongeren, Ä267 voor volwassenen) een optie: van Londen tot Warschau en van Stockholm tot Tirana (dus ook vanuit Nederland en BelgiŽ) is Medjugorje binnen 2 dagen bereikbaar en is de Interrailkaart als goedkoop retourtje te gebruiken, vaak goedkoper dan een retourticket van een lijnvliegtuig. In de nachttrein MŁnchen-Zagreb zijn de 6 en 4-persoons couchettes gemengd, de 3- en 2-persoons couchettes gescheiden en Ä22 resp. Ä33. De 1-persoons couchettes mogen niet gebruikt worden met een Interrailkaart. Men kan bijvoorbeeld vanuit Nederland of BelgiŽ de dagtrein door Duitsland, nachttrein door Oostenrijk en de dagtrein door ex-JoegoslaviŽ nemen (2 dagen) of de nachttrein door Duitsland, dagtrein door de Alpen en de nachttrein door ex-JoegoslaviŽ (3 dagen). Als U de mooie route langs de Rijn wilt nemen, kies dan via 'Koblenz' in de reisplanner.

Met de bus
Eurolines opereert met internationale bussen naar KroatiŽ en BosniŽ. Vanuit Sarajewo, Split of Dubrovnik is het drie uur met een streekbus reizen (vanuit Sarajewo ook met de trein) naar Medjugorje voor enkele Euros. Er gaat vanuit deze steden minstens een bus per dag rechtstreeks naar Medjugorje. Bijvoorbeeld in de zomer van 2009 vertrekt een rechtstreekse bus vanuit Sarajewo naar Medjugorje onder andere om 16u45, die stopt in Mostar bij het moslim trein-/busstation en daarna bij het Kroatische busstation en die vůůr zonsondergang aankomt in Medjugorje. Maar vaak is een snellere manier om te reizen om een streekbus te nemen naar een stad dichtbij Medjugorje en dan een bus vandaar naar Medjugorje te nemen. Bijvoorbeeld, vanuit Sarajewo naar Mostar gaan de bussen een keer per uur op het hele uur, van Mostar naar Medjugorje zijn er zo'n 10 bussen dagelijks: zo'n 4 vanaf het moslim trein+busstation en zo'n 6 vanaf het onlangs herbouwde Kroatische busstation. Als U dient te reizen vanaf het moslim treinstation in oost-Mostar naar het Kroatische busstation in west-Mostar: het is een wandeling van 2 km over de Neretwarivier heen, waarbij U de vroegere frontlijn (Boulevard) oversteekt. Vanuit Split of Dubrovnik rijden de bussen minstens een keer per uur naar Ploče, vanuit Ploče gaan bussen (of de trein) meerdere keren per dag naar Medjugorje.
Overzicht over Surmanci vanaf de top van de
         Neretwavallei
Reistip
Aangezien goedkope vluchten naar Sarajewo begonnen zijn, adviseer ik een goedkope vlucht te nemen naar Sarajewo, dan een prachtige treinrit te nemen naar Medjugorje en Uzelf dan in Surmanci, 5 km van de kerk, op te laten halen met de auto door Uw pensionhouder van Medjugorje! Denk eraan dat zonsondergang vroeg is in BosniŽ-Herzegowina. Surmanci heeft geen wachtkamers, bussen of taxi's. Capljina, een station verder, 16 km van Medjugorje, heeft een grote wachtzaal, buiten een cafť en enige bussen en taxi's. De vertrektijden van de vluchten van bv. Keulen naar Sarajewo zijn niet zo vroeg, dus minder mensen dienen een nacht in Keulen te slapen en meer mensen kunnen in een dag naar Medjugorje reizen.


Verwijzingen


Oost west, thuis best. Free counter and web stats
overzicht
vrijdag 26 september 2014